Nieuwsbrief lectoraat Interactum

PRIKKELS, oktober 2007

 

1 oktober / 2007

Logo

 

Colofon

 

Website:
www.lectoraat.nl

 

Lectoren
Jos Castelijns:
Bob Koster:
Marjan Vermeulen:

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie
Wij zijn benieuwd wat u met de informatie uit deze Prikkels gaat of wilt doen. Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan:
lectoraat@domstad.nl

 

Redactie
De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns, Albert de Boer en Bob Koster

Secretariaat
Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

 

Adreswijziging
Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl

 

 

Het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis, integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen, hoopt u middels onderstaande rubrieken te prikkelen en te inspireren!

 
 
 

De spiegel

De spiegel

 

De Spiegel wil prikkelen om over jezelf en je eigen opvattingen na te denken aan de hand van praktijkervaringen uit het lectoraat, metaforen, gedichten enzovoorts.

Een leergemeenschap: Schaakteam of leesclub?

Ik zit in een schaakteam. Eens per zes weken speel ik met zeven clubgenoten tegen een andere schaakclub. Bij het binnenkomen staan er acht borden op een rij. Aan het eerste bord heeft de thuisclub wit. Aan het tweede zwart en zo verder.


De schop

De schop

 

De Schop wil prikkelen om - het liefst vandaag nog - aan de slag te gaan met werkwijzen, instrumenten en ideeën uit het lectoraat.

Actieonderzoek in actie

Het betreft een groep vierdejaars deeltijdstudenten die voor het vak pedagogiek actieonderzoek moeten uitvoeren. Zij werken in kleine onderzoeksgroepjes aan een gemeenschappelijke onderzoeksvraag. In de eerste bijeenkomsten worden groepjes van vier studenten gevormd rond gelijke interessegebieden op het terrein van de pedagogiek.


De fakkel

De fakkel

 

In de Fakkel laat een van de betrokkenen bij het lectoraat zien wat hem/haar inspireert door te vertellen over een eigen ervaring, door te verwijzen naar ervaringen van anderen, door een citaat enzovoorts.

Tot onze spijt is in de vorige Prikkels niet vermeld wie de schrijfster van de Fakkel was. De Fakkeltekst in de septemberuitgave was van Janneke Menkveld van de IJsselgroep.

Deze keer gaat de fakkel naar Marian Koolhaas, tot voor kort lid van de kenniskring van het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis.

De fakkel schrijven nadat ik recent de kenniskring heb verlaten: een mooie uitdaging om mijn inspiratie te beschrijven. Als ik terugblik op vier jaar deelname aan het lectoraat dan is er heel veel te schrijven. Er is één thema dat als een rode draad door die vier jaar heen loopt: 1+1=3.


Publicatiedatum: 1 oktober / 2007