Nieuwsbrief lectoraat Interactum

PRIKKELS, januari 2008

 

1 januari / 2008

Logo

 

Colofon

 

Website:
www.lectoraat.nl

 

Lectoren
Jos Castelijns:
Bob Koster:
Marjan Vermeulen:

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie
Wij zijn benieuwd wat u met de informatie uit deze Prikkels gaat of wilt doen. Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan:
lectoraat@domstad.nl

 

Redactie
De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns, Albert de Boer en Bob Koster

Secretariaat
Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

 

Adreswijziging
Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl

 

 

Het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis, integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen, hoopt u middels onderstaande rubrieken te prikkelen en te inspireren!

 
 
 

De spiegel

De spiegel

 

De Spiegel wil prikkelen om over jezelf en je eigen opvattingen na te denken aan de hand van praktijkervaringen uit het lectoraat, metaforen, gedichten enzovoorts.

Leuk voor later? Reflecties op het schoolportfolio


Op zolder staan twee grote plastic dozen van een bekende Zweedse firma. De één met een rode, de andere met een blauwe rand. Er in zitten de dingen die bewaard zijn uit de lagere schoolperiode van mijn kinderen, zoals plakwerkjes, schriften, werkboekjes en rapporten. Stille getuigen van vanzelfsprekende inspanningen en brokjes (gebrek aan) talent.


De schop

De schop

 

De Schop wil prikkelen om - het liefst vandaag nog - aan de slag te gaan met werkwijzen, instrumenten en ideeën uit het lectoraat.

The right question

Sommige werkvormen, methodieken of aanpakken lijken op het eerste gezicht zo simpel en voor de hand liggend dat het nauwelijks de moeite waard lijkt er iets mee te doen. Dat overkwam mij met de aanpak genaamd ´The right question´. Achteraf bleek die eerste indruk helemaal mis te zijn!


De fakkel

De fakkel

 

In de Fakkel laat een van de betrokkenen bij het lectoraat zien wat hem/haar inspireert door te vertellen over een eigen ervaring, door te verwijzen naar ervaringen van anderen, door een citaat enzovoorts.

Deze keer gaat de Fakkel naar Belinda Terlouw, die als vakdidacticus rekenen/wiskunde werkt aan de Katholieke Pabo in Zwolle.

De groep van zeven


“We richten een eigen school op!” Het begon twee jaar geleden als een grap binnen een groep van zeven studenten in pabo 3 van de Katholieke Pabo te Zwolle. Ik als hun docent rekenen/ wiskunde & didactiek werd deelgenoot gemaakt van deze in hun ogen wilde fantasie.


Publicatiedatum: 1 januari / 2008