Nieuwsbrief lectoraat Interactum

PRIKKELS, september 2007

 

1 september / 2007

Logo

 

Colofon

 

Website:
www.lectoraat.nl

 

Lectoren
Jos Castelijns:
Bob Koster:
Marjan Vermeulen:

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie
Wij zijn benieuwd wat u met de informatie uit deze Prikkels gaat of wilt doen. Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan:
lectoraat@domstad.nl

 

Redactie
De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns, Albert de Boer en Bob Koster

Secretariaat
Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

 

Adreswijziging
Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl

 

 

Het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis, integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen, hoopt u middels onderstaande rubrieken te prikkelen en te inspireren!

 
 
 

De spiegel

De spiegel

 

De Spiegel wil prikkelen om over jezelf en je eigen opvattingen na te denken aan de hand van praktijkervaringen uit het lectoraat, metaforen, gedichten enzovoorts.

Onderzoek duurt zo lang!

Vorige week maakt een collega de opmerking: "Ik was net op een basisschool. Daar zijn ze heel serieus met een onderzoek aan de gang gegaan. Keurig volgens het boekje: eerst een vraag geformuleerd, daarna gegevens verzameld en die netjes verwerkt."
Ik voel enthousiasme bij me opkomen maar ook wel een beetje jaloezie: Hoe heeft zij dat voor elkaar gekregen, waarom lukt mij dat nou niet zo makkelijk?


De schop

De schop

 

De Schop wil prikkelen om - het liefst vandaag nog - aan de slag te gaan met werkwijzen, instrumenten en ideeën uit het lectoraat.

De welbevindingsmeter

Wanneer je googled op 'welbevinden', kom je onmiddellijk op de website van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO). Daar wordt welbevinden als volgt omschreven: Kinderen, lerenden, die zich in een toestand van welbevinden verkeren, voelen zich op en top.
De hoofdtoon van hun bestaan is genieten;
ze beleven plezier, hebben deugd aan elkaar en aan de dingen;
ze stralen vitaliteit uit en tegelijk ontspanning en innerlijke rust;
ze stellen zich open en ontvankelijk op voor wat op hen afkomt en
ze zijn spontaan en durven zichzelf te zijn.


De fakkel

De fakkel

 

In de Fakkel laat een van de betrokkenen bij het lectoraat zien wat hem/haar inspireert door te vertellen over een eigen ervaring, door te verwijzen naar ervaringen van anderen, door een citaat enzovoorts.

Vernieuwing

Ik houd van vernieuwing. Dat betekent niet dat ik kostte wat het kost moet vernieuwen. Nee, het gaat om vernieuwing waar tijd en ruimte is voor reflectie en dialoog. Vernieuwing biedt mij de mogelijkheid om mijn ideeën aan te scherpen en te kijken of ze nog kloppen bij wat ik wil. Ik ben blij met de gedachtegoed van het Lectoraat. Het zet mij op een ander spoor binnen de onderwijsbegeleiding.


Publicatiedatum: 1 september / 2007