Nieuwsbrief lectoraat Interactum

PRIKKELS, juni 2007

 

1 juni / 2007

Logo

 

Colofon

 

Website:
www.lectoraat.nl

 

Lectoren
Jos Castelijns:
Bob Koster:
Marjan Vermeulen:

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie
Wij zijn benieuwd wat u met de informatie uit deze Prikkels gaat of wilt doen. Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan:
lectoraat@domstad.nl

 

Redactie
De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns, Albert de Boer en Bob Koster

Secretariaat
Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

 

Adreswijziging
Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl

 

 

Het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis, integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen, hoopt u middels onderstaande rubrieken te prikkelen en te inspireren!

 
 
 

De spiegel

De spiegel

 

De Spiegel wil prikkelen om over jezelf en je eigen opvattingen na te denken aan de hand van praktijkervaringen uit het lectoraat, metaforen, gedichten enzovoorts.

De sprankelfactor*

Je kunt conferenties op veel verschillende manieren beleven. Je kunt ze interessant, gezellig, inspirerend vinden, of juist saai of vervelend. Hoe je zo'n gebeurtenis beleeft, is erg afhankelijk van je rol: ben je als bezoeker, workshopleider, centrale spreker of organisator bij de conferentie betrokken.


De schop

De schop

 

De Schop wil prikkelen om - het liefst vandaag nog - aan de slag te gaan met werkwijzen, instrumenten en ideeën uit het lectoraat.

Samenwerking tussen opleiding en werkveld

Binnen het lectoraat zien we verschillende samenwerkingsvormen - tussen opleiding en veld - ontstaan. Deze variëteit wordt sterk bepaald door de invalshoek die we kiezen: Modus-2 onderzoek waarbij betrokkenen zelf (leraren, studenten, opleiders) gezamenlijk hun eigen context onderzoeken en met de opbrengsten die context veranderen of verbeteren. Ze gebruiken onderzoek als een innovatiestrategie. Leraren, studenten en docenten zijn eigenaar, niet alleen van het onderzoeksproces, zij bepalen ook zelf het object waarop zij hun onderzoek focussen. Zowel de focus van het onderzoek (en daarmee ook de opbrengsten) als het proces gaat hen aan, ze zijn van hen. Zij beslissen erover, althans ideaaltypisch.


De fakkel

De fakkel

 

In de Fakkel laat een van de betrokkenen bij het lectoraat zien wat hem/haar inspireert door te vertellen over een eigen ervaring, door te verwijzen naar ervaringen van anderen, door een citaat enzovoorts.

Deze keer gaat de fakkel naar Miep van Himbergen, opleider aan de Kempel en lid van de kenniskring van het Interactum Lectoraat.

Een ervaring rijker ...

In 2003 werd de vraag gesteld aan de docenten van de Kempel wie belangstelling had om deel te nemen aan het Interactumlectoraat. Een taak waarmee één dag in de week zou worden gevuld. Een enorme uitdaging voor mij.


Publicatiedatum: 1 juni / 2007