Nieuwsbrief lectoraat Interactum

PRIKKELS, april 2007

 

1 april / 2007

Logo

 

Colofon

 

Website:
www.lectoraat.nl

 

Lectoren
Jos Castelijns:
Bob Koster:
Marjan Vermeulen:

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie
Wij zijn benieuwd wat u met de informatie uit deze Prikkels gaat of wilt doen. Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan:
lectoraat@domstad.nl

 

Redactie
De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns, Albert de Boer en Bob Koster

Secretariaat
Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

 

Adreswijziging
Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl

 

 

Het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis, integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen, hoopt u middels onderstaande rubrieken te prikkelen en te inspireren!

 
 
 

De spiegel

De spiegel

 

De Spiegel wil prikkelen om over jezelf en je eigen opvattingen na te denken aan de hand van praktijkervaringen uit het lectoraat, metaforen, gedichten enzovoorts.

Vuur heeft lucht nodig!

Onlangs organiseerden we met enkele collega's lerarenopleiders een bijeenkomst over de verharding in de discussie over het nieuwe leren.


De schop

De schop

 

De Schop wil prikkelen om - het liefst vandaag nog - aan de slag te gaan met werkwijzen, instrumenten en ideeën uit het lectoraat.

De reismuur als vergadervorm

Er wordt veel gemopperd over de kwaliteit van vergaderingen. Onder vergaderingen verstaan we alle bijeenkomsten van een groep professionals in relatie tot het beleid of tot de uitvoering van de doelstellingen van de organisatie. Vergaderingen zijn een lastig en vaak minder motiverend onderdeel van het werk, speciaal als je jezelf als 'doener' ziet.


De fakkel

De fakkel

 

In de Fakkel laat een van de betrokkenen bij het lectoraat zien wat hem/haar inspireert door te vertellen over een eigen ervaring, door te verwijzen naar ervaringen van anderen, door een citaat enzovoorts.

Samen leren lukt alleen maar als de kinderen in de groep zich met elkaar verbonden voelen, als ze iets met elkaar hebben. Maar voor samen leren is ook nodig dat ze zichzelf kunnen zijn, dat ze zelf beslissingen kunnen nemen. Zonder een combinatie van beide lukt het niet. Dat is wat we de vitale ruimte noemen.


Publicatiedatum: 1 april / 2007