Nieuwsbrief lectoraat Interactum

PRIKKELS, maart 2007

 

1 maart / 2007

Logo

 

Colofon

 

Website:
www.lectoraat.nl

 

Lectoren
Jos Castelijns:
Bob Koster:
Marjan Vermeulen:

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie
Wij zijn benieuwd wat u met de informatie uit deze Prikkels gaat of wilt doen. Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan:
lectoraat@domstad.nl

 

Redactie
De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns, Albert de Boer en Bob Koster

Secretariaat
Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

 

Adreswijziging
Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl

 

 

Het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis, integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen, hoopt u middels onderstaande rubrieken te prikkelen en te inspireren!

 
 
 

De spiegel

De spiegel

 

De Spiegel wil prikkelen om over jezelf en je eigen opvattingen na te denken aan de hand van praktijkervaringen uit het lectoraat, metaforen, gedichten enzovoorts.

Heimwee naar de nuance

Het zal niemand ontgaan zijn dat momenteel in de media een bittere strijd woedt, waarin nieuw leren, of beter 'nieuwe onderwijspraktijken' het zwaar moeten ontgelden. Startte tien jaar geleden het debat nog met een zekere openheid en zelfs waardering voor nieuwe ontwikkelingen, anno 2006 lijkt een heel andere wind te waaien. Kritische publicaties hebben inmiddels ruimschoots de overhand, en we zien ook dat de toon aan het veranderen is.


De schop

De schop

 

De Schop wil prikkelen om - het liefst vandaag nog - aan de slag te gaan met werkwijzen, instrumenten en ideeën uit het lectoraat.

Is het nieuwe leren passend onderwijs?

Ongeveer 15 jaar geleden moest mijn vader naar de oogarts. Hij zag steeds slechter, en een bril hielp niet. Het bleek dat er in het Medisch Centrum Leeuwarden, waar zijn woonplaats onder valt, destijds twee oogartsen waren. Merkwaardigerwijs was bij de ene oogarts een wachttijd van 8 weken, terwijl de ander onmiddellijk beschikbaar was. Niet geïmponeerd door deze gegevens koos mijn vader voor een snelle afspraak. De volgende dag kon hij terecht.


De fakkel

De fakkel

 

In de Fakkel laat een van de betrokkenen bij het lectoraat zien wat hem/haar inspireert door te vertellen over een eigen ervaring, door te verwijzen naar ervaringen van anderen, door een citaat enzovoorts.

Straffen door belonen

'There is a time to admire the grace and pursuasive power of an influential idea, dan there is a time to fear its hold over us.' Met deze buitengewoon fraaie zin begint Alfie Kohn's kritische boek over het behaviorisme en de gepopulariseerde (vaak onbewuste) alledaagse toepassingen ervan in opvoeding en onderwijs. 'Punished by rewards' bevat een boeiende beschouwing over de verstrekkende negatieve gevolgen van belonen op het presteren en de intrinsieke motivatie van mensen, kinderen in het bijzonder.


Publicatiedatum: 1 maart / 2007