Nieuwsbrief lectoraat Interactum

PRIKKELS, februari 2007

 

1 februari / 2007

Logo

 

Colofon

 

Website:
www.lectoraat.nl

 

Lectoren
Jos Castelijns:
Bob Koster:
Marjan Vermeulen:

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie
Wij zijn benieuwd wat u met de informatie uit deze Prikkels gaat of wilt doen. Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan:
lectoraat@domstad.nl

 

Redactie
De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns, Albert de Boer en Bob Koster

Secretariaat
Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

 

Adreswijziging
Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl

 

 

Het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis, integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen, hoopt u middels onderstaande rubrieken te prikkelen en te inspireren!

 
 
 

De spiegel

De spiegel

 

De Spiegel wil prikkelen om over jezelf en je eigen opvattingen na te denken aan de hand van praktijkervaringen uit het lectoraat, metaforen, gedichten enzovoorts.

Hoe ambitieus is uw visie?

De onderzoekscyclus zoals die wordt gehanteerd in de kenniskring, begint met een gezamenlijke ambitie. Vanuit een gezamenlijke ambitie worden vragen gesteld, die kunnen leiden tot het uiteindelijk vervullen van deze ambitie.

Het woord 'ambitie' valt heel makkelijk, bijvoorbeeld als we het over schoolontwikkeling hebben maar wat is dat eigenlijk een ambitie?


De schop

De schop

 

De Schop wil prikkelen om - het liefst vandaag nog - aan de slag te gaan met werkwijzen, instrumenten en ideeën uit het lectoraat.

Hoe leer je collectief leren?

In het lectoraat werken we aan de ontwikkeling van een vragenlijst (Quickscan genoemd), waarmee leden van een collectief lerend team kunnen aangeven wat het leerproces, waaraan zij deelnemen, voor hen persoonlijk betekent. Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van dit instrument is het begrip vitale ruimte. Anders gezegd, met de Quickscan geven de leden van een collectief lerend team aan in welk opzicht zij hun gezamenlijke leerproces als vitaal ervaren.


De fakkel

De fakkel

 

In de Fakkel laat een van de betrokkenen bij het lectoraat zien wat hem/haar inspireert door te vertellen over een eigen ervaring, door te verwijzen naar ervaringen van anderen, door een citaat enzovoorts.

Deze keer gaat de fakkel naar Kees Bakker en Almut Sommer, opleiders aan de IPABO in Amsterdam.

Een stukje uit de memoires van Joost Knecht, opgetekend in 2027.

Het was een gure winterdag in februari. Ik was bijna thuis. De hagel geselde mijn gezicht. Bij één van de laatste gebouwen moest ik stil houden. Als ik niet doorweekt wilde raken was schuilen onontkoombaar.
Dag in dag uit liep ik langs dit mooie gebouw, al had ik me nooit afgevraagd wat er achter de imposante massieve houten deuren schuil ging. De plotse hagelbui noopte me naar binnen te gaan. Ik opende de deur en schuifelde onwennig naar binnen, niet wetende dat dit huis een tweede huis voor me zou worden.


Publicatiedatum: 1 februari / 2007