Nieuwsbrief lectoraat Interactum

PRIKKELS, januari 2007

 

1 januari / 2007

Logo

 

Colofon

 

Website:
www.lectoraat.nl

 

Lectoren
Jos Castelijns:
Bob Koster:
Marjan Vermeulen:

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie
Wij zijn benieuwd wat u met de informatie uit deze Prikkels gaat of wilt doen. Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan:
lectoraat@domstad.nl

 

Redactie
De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns, Albert de Boer en Bob Koster

Secretariaat
Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

 

Adreswijziging
Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl

 

 

Het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis, integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen, hoopt u middels onderstaande rubrieken te prikkelen en te inspireren!

 
 
 

De spiegel

De spiegel

 

De Spiegel wil prikkelen om over jezelf en je eigen opvattingen na te denken aan de hand van praktijkervaringen uit het lectoraat, metaforen, gedichten enzovoorts.

'Het eigen leren bespiegeld'

Een school ontwikkelt een concept en noemt dat 'Eigen leren'. Het eigen leren traject wil vermijden dat overbodige oefen- en herhalingsstof wordt aangeboden als blijkt dat een kind iets al beheerst. In dat geval kan een leerling ervoor kiezen een "Eigen leren traject" te starten.


De schop

De schop

 

De Schop wil prikkelen om - het liefst vandaag nog - aan de slag te gaan met werkwijzen, instrumenten en ideeën uit het lectoraat.

"We zijn het overzicht kwijt, er gebeurt zoveel!"

"We hebben dat afgesproken, maar het is weggezakt".

"We waren toen heel erg enthousiast, maar we weten nu niet meer waarom".

Herkent u deze kreten uit uw school? Je komt ze overal tegen. De inspectie heeft er zelfs iets op gevonden: borging, of nog beter kwaliteitszorg. En zo is ook de verantwoordelijkheid voor het overeind houden van wat we zelf wilden, ons eigenaarschap, gevangen in regels en procedures. Kan dat niet anders?


De fakkel

De fakkel

 

In de Fakkel laat een van de betrokkenen bij het lectoraat zien wat hem/haar inspireert door te vertellen over een eigen ervaring, door te verwijzen naar ervaringen van anderen, door een citaat enzovoorts.

Deze keer gaat de fakkel naar Janneke Damming, Agnes van Dongen en Marieke Vaupell, leerkrachten aan Daltonschool de Markesteen in Zwolle.

Praten met en luisteren naar kinderen, collega's, ouders.

De Markesteen is een Daltonschool. De principes zelfstandigheid, samenwerking en vrijheid/verantwoordelijkheid vult iedere Daltonschool in op eigen wijze. Samenwerken is vanzelfsprekend. Daarvoor moet je met elkaar in gesprek. Maar doen we dat ook en op welke manier dan?


Publicatiedatum: 1 januari / 2007