Nieuwsbrief lectoraat Interactum

PRIKKELS, december 2006

 

1 december / 2006

Logo

 

Colofon

 

Website:
www.lectoraat.nl

 

Lectoren
Jos Castelijns:
Bob Koster:
Marjan Vermeulen:

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie
Wij zijn benieuwd wat u met de informatie uit deze Prikkels gaat of wilt doen. Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan:
lectoraat@domstad.nl

 

Redactie
De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns, Albert de Boer en Bob Koster

Secretariaat
Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

 

Adreswijziging
Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl

 

 

Het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis, integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen, hoopt u middels onderstaande rubrieken te prikkelen en te inspireren!

 
 
 

De spiegel

De spiegel

 

De Spiegel wil prikkelen om over jezelf en je eigen opvattingen na te denken aan de hand van praktijkervaringen uit het lectoraat, metaforen, gedichten enzovoorts.

Onderzoek door mensen van de pabo

In de kenniskring van het lectoraat zijn de docenten van de pabo al een aantal jaren in de weer met het uitvoeren van onderzoek naar hun eigen opleidingspraktijk, naar dingen die in de lectoraatscholen gebeuren, naar activiteiten van studenten of naar ontwikkelingsbehoeften van leerlingen. Er wordt veel gesproken over deze onderzoeken en de manier waarop ze uitgevoerd (zouden kunnen) worden.


De schop

De schop

 

De Schop wil prikkelen om - het liefst vandaag nog - aan de slag te gaan met werkwijzen, instrumenten en ideeën uit het lectoraat.

Zelf zoeken wat je wilt leren, is dat wel een goed idee?
Zelf bepalen wat je leuk vind, en daarvoor kiezen, gaat dat niet veel te ver?
Zelf je doelen stellen, kunnen kinderen dat?

Mijn dochter zit op muziekles, dat wil zeggen, mijn dochter zat op muziekles. Ze was ooit dolenthousiast. Op school een beetje blokfluit en via een vriendinnetje, die prachtig kon spelen, pianoles. En dat ging eerst best goed. Je kunt al heel snel een deuntje spelen, en je leert je eigen vaardigheid waarderen.


De fakkel

De fakkel

 

In de Fakkel laat een van de betrokkenen bij het lectoraat zien wat hem/haar inspireert door te vertellen over een eigen ervaring, door te verwijzen naar ervaringen van anderen, door een citaat enzovoorts.

Deze keer gaat de fakkel naar Jos Castelijns, lector van het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis.

'I believe that the school must present life - life as real and vital to the child as that which he carries on in the home, in the neighbourhood, or on the playground.'

'...it is impossible to prepare the child for any precise set of conditions. To prepare him for future life means to give him command of himself ... putting him in complete possession of his powers.'


Publicatiedatum: 1 december / 2006