Nieuwsbrief lectoraat Interactum

PRIKKELS, november 2006

 

1 november / 2006

Logo

 

Colofon

 

Website:
www.lectoraat.nl

 

Lectoren
Jos Castelijns:
Bob Koster:
Marjan Vermeulen:

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie
Wij zijn benieuwd wat u met de informatie uit deze Prikkels gaat of wilt doen. Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan:
lectoraat@domstad.nl

 

Redactie
De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns, Albert de Boer en Bob Koster

Secretariaat
Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

 

Adreswijziging
Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl

 

 

Het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis, integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen, hoopt u middels onderstaande rubrieken te prikkelen en te inspireren!

 
 
 

De spiegel

De spiegel

 

De Spiegel wil prikkelen om over jezelf en je eigen opvattingen na te denken aan de hand van praktijkervaringen uit het lectoraat, metaforen, gedichten enzovoorts.

Klantgericht handelen binnen de onderwijsbegeleiding

Nascholingsinstellingen/dienstencentra van opleidingen maken momenteel een verandering door van een aanbod- naar een meer vraaggestuurde aanpak. De term "klantgericht handelen" wordt daarbij vaak genoemd. Bij klantgericht werken gaat het om een houding, van waaruit de uitvoerder van diensten (de begeleider, adviseur of trainer) zijn verhouding met de klant opnieuw doordenkt en invult.


De schop

De schop

 

De Schop wil prikkelen om - het liefst vandaag nog - aan de slag te gaan met werkwijzen, instrumenten en ideeën uit het lectoraat.

Op een basisschool in Amsterdam wordt het gebrek aan betrokkenheid bij leerlingen, met name in de bovenbouw, als probleem ervaren. De school staat in de wijk Bos en Lommer en heeft een leerlingpopulatie met een sterk multicultureel karakter.


De fakkel

De fakkel

 

In de Fakkel laat een van de betrokkenen bij het lectoraat zien wat hem/haar inspireert door te vertellen over een eigen ervaring, door te verwijzen naar ervaringen van anderen, door een citaat enzovoorts.

Deze keer gaat de fakkel naar Henny Morshuis, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Domstad.

Ik neem graag de fakkel over van Yvonne van Lieshout. Ik heb vooral vanuit mijn betuurlijke verantwoordelijkheid van de 5 participerende hogescholen van Interactum met het Lectoraat Kantelende Kennis te maken.


Publicatiedatum: 1 november / 2006