Nieuwsbrief lectoraat Interactum

PRIKKELS, oktober 2006

 

1 oktober / 2006

Logo

 

Colofon

 

Website:
www.lectoraat.nl

 

Lectoren
Jos Castelijns:
Bob Koster:
Marjan Vermeulen:

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie
Wij zijn benieuwd wat u met de informatie uit deze Prikkels gaat of wilt doen. Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan:
lectoraat@domstad.nl

 

Redactie
De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns, Albert de Boer en Bob Koster

Secretariaat
Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

 

Adreswijziging
Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl

 

 

Het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis, integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen, hoopt u middels onderstaande rubrieken te prikkelen en te inspireren!

 
 
 

De spiegel

De spiegel

 

De Spiegel wil prikkelen om over jezelf en je eigen opvattingen na te denken aan de hand van praktijkervaringen uit het lectoraat, metaforen, gedichten enzovoorts.

Doe de test!

In de schoolgids of schoolplan, meestal onder de paragraaf 'Schoolconcept', beschrijven scholen welke onderwijspraktijk zij nastreven en legitimeren zij de keuzes die zij maken. Tegelijkertijd, dat is tenminste de veronderstelling, dient deze tekst als leidraad voor de eigen praktijk. Een schoolconcept zet 'alle neuzen dezelfde kant op', zo heet het in modern managementjargon.


De schop

De schop

 

De Schop wil prikkelen om - het liefst vandaag nog - aan de slag te gaan met werkwijzen, instrumenten en ideeën uit het lectoraat.

Onderzoeksvaardigheden en de rol van de student

Tijdens een workshop op de Interactumdag van 7 april 2006 in Doetinchem bespreken opleiders uit verschillende Interactum pabo's hoe onderzoek door studenten in het curriculum van hun opleiding een plek krijgt. Uiteenlopende voorbeelden passeren hierbij de revue. Een kleine bloemlezing:

1. In een nieuw opleidingsonderdeel wordt aandacht besteed aan het stellen van de onderzoeksvragen en het maken van een beredeneerde keuze uit vergelijkend, beschrijvend en verklarend onderzoek.


De fakkel

De fakkel

 

In de Fakkel laat een van de betrokkenen bij het lectoraat zien wat hem/haar inspireert door te vertellen over een eigen ervaring, door te verwijzen naar ervaringen van anderen, door een citaat enzovoorts.

Deze keer gaat de fakkel naar Yvonne van Lieshout, 4e jaars-student aan Hogeschool de Kempel.

Van 2 mei tot 22 juni ben ik voor mijn 'horizonverbredings-stage' naar Amerika geweest. Ik heb daar stage gelopen op de Mission Hill school in Boston. Deze school is aangesloten bij de Coalition of Essential Schools. De Mission Hill School wordt in het Nederlandse onderwijs, onder de noemer van 'het Nieuwe Leren' ondergebracht.


Publicatiedatum: 1 oktober / 2006