Nieuwsbrief lectoraat Interactum

PRIKKELS, juni 2006

 

1 juni / 2006

Logo

 

Colofon

 

Website:
www.lectoraat.nl

 

Lectoren
Jos Castelijns:
Bob Koster:
Marjan Vermeulen:

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie
Wij zijn benieuwd wat u met de informatie uit deze Prikkels gaat of wilt doen. Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan:
lectoraat@domstad.nl

 

Redactie
De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns, Albert de Boer en Bob Koster

Secretariaat
Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

 

Adreswijziging
Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl

 

 

Het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis, integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen, hoopt u middels onderstaande rubrieken te prikkelen en te inspireren!

 
 
 

De spiegel

De spiegel

 

De Spiegel wil prikkelen om over jezelf en je eigen opvattingen na te denken aan de hand van praktijkervaringen uit het lectoraat, metaforen, gedichten enzovoorts.

Binnen verschillende basisscholen die in het lectoraat participeren zien we het afgelopen jaar dat 'de stem van de leerling' een centrale plaats krijgt en uitgangspunt wordt voor teamontwikkeling en schoolvernieuwing.


De schop

De schop

 

De Schop wil prikkelen om - het liefst vandaag nog - aan de slag te gaan met werkwijzen, instrumenten en ideeën uit het lectoraat.

Suus is derdejaars. In het kader van de onderzoeksminor doet zij actieonderzoek op haar stageschool. Tijdens een gesprek met haar mentor en de directeur van de school vertelt ze over haar plannen en zoekt naar een geschikte onderzoeksvraag.


De fakkel

De fakkel

 

In de Fakkel laat een van de betrokkenen bij het lectoraat zien wat hem/haar inspireert door te vertellen over een eigen ervaring, door te verwijzen naar ervaringen van anderen, door een citaat enzovoorts.

Deze keer gaat de fakkel naar Agnes Berends en Coen Eilert van K.B.S. "De Langewieke", Dedemsvaart.

"De Langewieke" heeft de afgelopen jaren veel onderwijsvernieuwingen gekend. De ontwikkeling van ons onderwijs maakt dat de lerende van dat proces zich mede eigenaar moeten gaan voelen van de verandering.


Publicatiedatum: 1 juni / 2006