Nieuwsbrief lectoraat Interactum

PRIKKELS, april 2006

 

1 april / 2006

Logo

 

Colofon

 

Website:
www.lectoraat.nl

 

Lectoren
Jos Castelijns:
Bob Koster:
Marjan Vermeulen:

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie
Wij zijn benieuwd wat u met de informatie uit deze Prikkels gaat of wilt doen. Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan:
lectoraat@domstad.nl

 

Redactie
De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns, Albert de Boer en Bob Koster

Secretariaat
Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

 

Adreswijziging
Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl

 

 

Het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis, integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen, hoopt u middels onderstaande rubrieken te prikkelen en te inspireren!

 
 
 

De spiegel

De spiegel

 

De Spiegel wil prikkelen om over jezelf en je eigen opvattingen na te denken aan de hand van praktijkervaringen uit het lectoraat, metaforen, gedichten enzovoorts.

Leergemeenschappen als alternatief voor het denken in termen van onderwijsvraag en -aanbod.

Tegenwoordig kiezen veel opleidingen ervoor hun onderwijs in plaats van aanbod- vraaggestuurd in te vullen. Deze twee vormen van sturing vormen elkaars tegenpolen, maar ze kunnen elkaar ook versterken. Leergemeenschappen bieden een andere kijk op het leren. Een kijk, die het denken in termen van aanbod en vraag overstijgt.


De schop

De schop

 

De Schop wil prikkelen om - het liefst vandaag nog - aan de slag te gaan met werkwijzen, instrumenten en ideeën uit het lectoraat.

Drie voorwaarden bij het vormen van leergemeenschappen:

  1. Bereidheid van leden om individuele belangen tot een gemeenschappelijk belang te smeden.
  2. Onderlinge afhankelijkheid van de leden om de gemeenschappelijke ambitie te realiseren.
  3. Onderling respect voor elkaars opvattingen en betrokkenheid van de deelnemers op elkaar.


De fakkel

De fakkel

 

In de Fakkel laat een van de betrokkenen bij het lectoraat zien wat hem/haar inspireert door te vertellen over een eigen ervaring, door te verwijzen naar ervaringen van anderen, door een citaat enzovoorts.

Deze keer gaat de fakkel naar Melle van der Hoek, Onderwijsadviseur IJsselgroep Zwolle.

Onderweg-wijs

Begin jaren negentig heb ik me laten inspireren door het onderwijs in India.
In een land van uitersten van rijk en arm, is men in staat in de binnenlanden gratis onderwijs te realiseren van basisschool tot en met universiteit. Naast education ofwel onderwijs gericht op wereldse bekwaamheden is educare belangrijk. Educare is onderwijs in het naar buiten brengen van menselijke waarden die in ieder mens inherent aanwezig zijn en in alle grote levensbeschouwingen zijn terug te vinden: karakterontwikkeling.


Publicatiedatum: 1 april / 2006