Nieuwsbrief lectoraat Interactum

PRIKKELS, maart 2006

 

1 maart / 2006

Logo

 

Colofon

 

Website:
www.lectoraat.nl

 

Lectoren
Jos Castelijns:
Bob Koster:
Marjan Vermeulen:

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie
Wij zijn benieuwd wat u met de informatie uit deze Prikkels gaat of wilt doen. Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan:
lectoraat@domstad.nl

 

Redactie
De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns, Albert de Boer en Bob Koster

Secretariaat
Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

 

Adreswijziging
Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl

 

 

Het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis, integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen, hoopt u middels onderstaande rubrieken te prikkelen en te inspireren!

 
 
 

De spiegel

De spiegel

 

De Spiegel wil prikkelen om over jezelf en je eigen opvattingen na te denken aan de hand van praktijkervaringen uit het lectoraat, metaforen, gedichten enzovoorts.

Een leerling werd uit de klas verwijderd. De school heeft als regel dat er dan een epistel moet worden geschreven over het onderwerp: 'De school als opvoedingsinstituut'. De leerling schrijft:

"Hoe zie ik de school als het gaat om het 'opvoeden' van de leerlingen?
Ik denk dat de school een grote invloed heeft op de opvoeding van jongeren, vooral op het gebied van omgang met andere mensen en overleven in een maatschappij. Op sociaal gebied dus. Ook als het gaat om het leven binnen bepaalde regels, heeft school een opvoedende rol.


De schop

De schop

 

De Schop wil prikkelen om - het liefst vandaag nog - aan de slag te gaan met werkwijzen, instrumenten en ideeën uit het lectoraat.

Lof der zotheid

"Een goeie leraar maakt wel een grapjes en is niet alleen maar heel serieus of zo. Hij is wel streng, maar ook aardig. Grapjes zijn belangrijk, dan kun je ook eens lachen. Dat hebben we nodig, anders worden we onrustig..., dan gaan we met elkaar praten. Af en toe van die momenten, en daarna weer verder met het werk... we zouden wel wat meer van die momenten mogen hebben."
(Iris, groep 8)


De fakkel

De fakkel

 

In de Fakkel laat een van de betrokkenen bij het lectoraat zien wat hem/haar inspireert door te vertellen over een eigen ervaring, door te verwijzen naar ervaringen van anderen, door een citaat enzovoorts.

Je kunt aan leerlingen moeilijk vragen 'wat inspireert je'. Vandaar dat we via leraar Roel Spits van de Paulusschool zijn leerlingen de vraag voorhielden 'waarvan krijg je zin in school?'. Hieronder een greep uit hun reacties.


Publicatiedatum: 1 maart / 2006