Nieuwsbrief lectoraat Interactum

PRIKKELS, februari 2006

 

1 februari / 2006

Logo

 

Colofon

 

Website:
www.lectoraat.nl

 

Lectoren
Jos Castelijns:
Bob Koster:
Marjan Vermeulen:

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie
Wij zijn benieuwd wat u met de informatie uit deze Prikkels gaat of wilt doen. Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan:
lectoraat@domstad.nl

 

Redactie
De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns, Albert de Boer en Bob Koster

Secretariaat
Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

 

Adreswijziging
Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl

 

 

Het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis, integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen, hoopt u middels onderstaande rubrieken te prikkelen en te inspireren!

 
 
 

De spiegel

De spiegel

 

De Spiegel wil prikkelen om over jezelf en je eigen opvattingen na te denken aan de hand van praktijkervaringen uit het lectoraat, metaforen, gedichten enzovoorts.

Draagvlak als verboden woord!

In het lectoraat zijn we in gesprek met schoolleiders en leraren die hun school vernieuwen. In die gesprekken valt regelmatig het woord 'draagvlak'. Daarmee wordt bedoeld: committment met of actieve participatie van leraren in het vernieuwingsproces. In de praktijk blijkt de betekenis van het woord 'draagvlak' vaak ernstig gedevalueerd. Het betekent dan niet veel meer dan: 'gedogen op voorwaarde dat ik er niet te veel last van heb'.  Draagvlak is politieke handigheid. Het is de weg van de minste weerstand.


De schop

De schop

 

De Schop wil prikkelen om - het liefst vandaag nog - aan de slag te gaan met werkwijzen, instrumenten en ideeën uit het lectoraat.

Veranderteams
Een voorbeeld van gedeeld eigenaarschap uit de Verenigde Staten

De Student Advisory Council is een soort medezeggenschapsraad waarin van elke public school (voortgezet onderwijs) in San Francisco leerlingen vertegenwoordigd zijn. Deze leerling-raad heeft inspraak in alle vernieuwingsprocessen in de scholen.

In een project, dat wordt begeleidt door de Youth Leadership Institute, voeren leerlingen en leraren samen praktijkonderzoek uit en doorlopen daarbij alle stappen van de onderzoekscyclus waardoor ze mede-eigenaar worden.


De fakkel

De fakkel

 

In de Fakkel laat een van de betrokkenen bij het lectoraat zien wat hem/haar inspireert door te vertellen over een eigen ervaring, door te verwijzen naar ervaringen van anderen, door een citaat enzovoorts.

Deze keer gaat de fakkel naar Jasja van den Brink, docent Onderwijskunde & Pedagogiek bij Hogeschool Domstad.

De ruimte om te denken en te doen is beperkt, omdat we niet weten dat ze er is. En omdat we niet weten dat we niet weten, zijn we niet in staat te veranderen totdat we weten dat ons niet-weten ons denken en doen beperkt.
R.D. Laing


Publicatiedatum: 1 februari / 2006