Nieuwsbrief lectoraat Interactum

PRIKKELS, januari 2006

 

1 januari / 2006

Logo

 

Colofon

 

Website:
www.lectoraat.nl

 

Lectoren
Jos Castelijns:
Bob Koster:
Marjan Vermeulen:

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie
Wij zijn benieuwd wat u met de informatie uit deze Prikkels gaat of wilt doen. Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan:
lectoraat@domstad.nl

 

Redactie
De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns, Albert de Boer en Bob Koster

Secretariaat
Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

 

Adreswijziging
Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl

 

 

Het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis, integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen, hoopt u middels onderstaande rubrieken te prikkelen en te inspireren!

 
 
 

De spiegel

De spiegel

 

De Spiegel wil prikkelen om over jezelf en je eigen opvattingen na te denken aan de hand van praktijkervaringen uit het lectoraat, metaforen, gedichten enzovoorts.

Op een avond ontmoetten Wolf, Jakhals en Uil elkaar aan de rand van de Grote Steppe. Wolf keek somber en uitgeblust. "Ik heb er schoon genoeg van. Ik doe het niet meer."
Jakhals vroeg verbaasd wat er aan de hand was.
"Ik ben het zat om altijd maar met de roedel te moeten jagen. Ik heb er schoon genoeg van om voortdurend rekening te moeten houden met anderen en de prooi met hen te moeten delen. Het leven wordt me veel te gecompliceerd."


De schop

De schop

 

De Schop wil prikkelen om - het liefst vandaag nog - aan de slag te gaan met werkwijzen, instrumenten en ideeën uit het lectoraat.

Silence is a powerful tool! (Jane Harrison en Ken Breeding, 2005)
Stel, je spreekt met een groep pabo-opleiders af dat elk van jullie met een aantal derdejaars studenten een gesprek voert over hoe zij vinden dat hun laatste opleidingsjaar ingericht zou moeten worden. De gesprekken leggen jullie vast op video en werk je vervolgens (letterlijk) uit op schrift. Elk van je collega's krijgt een exemplaar met de resultaten.


De fakkel

De fakkel

 

In de Fakkel laat een van de betrokkenen bij het lectoraat zien wat hem/haar inspireert door te vertellen over een eigen ervaring, door te verwijzen naar ervaringen van anderen, door een citaat enzovoorts.

Suzanne van der Laan, vierdejaars studente Marnix Academie heeft gesprekken gevoerd met groepjes leerlingen op de Julianaschool in Bussum. Van de gesprekken zijn video-opnamen gemaakt en die zijn in het team besproken.

Zij schrijft:

Wat inspireert mij?

Voor een antwoord op deze vraag denk ik aan een gesprek dat ik gevoerd heb met drie kinderen uit groep zeven. De kinderen deden onder andere de volgende inspirerende uitspraken:


Publicatiedatum: 1 januari / 2006