Nieuwsbrief lectoraat Interactum

PRIKKELS, december 2005

 

1 december / 2005

Logo

 

Colofon

 

Website:
www.lectoraat.nl

 

Lectoren
Jos Castelijns:
Bob Koster:
Marjan Vermeulen:

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie
Wij zijn benieuwd wat u met de informatie uit deze Prikkels gaat of wilt doen. Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan:
lectoraat@domstad.nl

 

Redactie
De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns, Albert de Boer en Bob Koster

Secretariaat
Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

 

Adreswijziging
Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl

 

 

Het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis, integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen, hoopt u middels onderstaande rubrieken te prikkelen en te inspireren!

 
 
 

De spiegel

De spiegel

 

De Spiegel wil prikkelen om over jezelf en je eigen opvattingen na te denken aan de hand van praktijkervaringen uit het lectoraat, metaforen, gedichten enzovoorts.

Ik zat in de docentenkamer van een praktijkschool, toen een leerling binnenliep. Het was een jongen van een jaar of 16. Hij droeg een overall, en er was duidelijk iets bijzonders aan de hand. Zijn ogen schoten heen en weer en hij leek erg opgewonden, op een positieve manier...


De schop

De schop

 

De Schop wil prikkelen om - het liefst vandaag nog - aan de slag te gaan met werkwijzen, instrumenten en ideeën uit het lectoraat.

Een school werkt al enkele jaren met mentorgesprekken. Regelmatig wordt tussen kinderen en leerkrachten gesproken over voortgang, ambities en de relatie tussen kind en leerkracht. Keurig opgenomen in het schoolplan.


De fakkel

De fakkel

 

In de Fakkel laat een van de betrokkenen bij het lectoraat zien wat hem/haar inspireert door te vertellen over een eigen ervaring, door te verwijzen naar ervaringen van anderen, door een citaat enzovoorts.

Deze keer gaat de fakkel naar Maarten Jacobs, directeur van de Openbare Basisschool de Ranonkel in Someren.


Publicatiedatum: 1 december / 2005