Nieuwsbrief lectoraat Interactum

PRIKKELS, november 2005

 

1 november / 2005

Logo

 

Colofon

 

Website:
www.lectoraat.nl

 

Lectoren
Jos Castelijns:
Bob Koster:
Marjan Vermeulen:

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie
Wij zijn benieuwd wat u met de informatie uit deze Prikkels gaat of wilt doen. Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan:
lectoraat@domstad.nl

 

Redactie
De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns, Albert de Boer en Bob Koster

Secretariaat
Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

 

Adreswijziging
Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl

 

 

Het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis, integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen, hoopt u middels onderstaande rubrieken te prikkelen en te inspireren!

 
 
 

De spiegel

De spiegel

 

De Spiegel wil prikkelen om over jezelf en je eigen opvattingen na te denken aan de hand van praktijkervaringen uit het lectoraat, metaforen, gedichten enzovoorts.

Het probleem met de objectieve benadering, zie Dusenberry, is dat je op die manier niet veel leert. ... De enige manier om iets over Indianen te weten te komen is je om hen te bekommeren en hun toegenegenheid en respect te verdienen ...


De schop

De schop

 

De Schop wil prikkelen om - het liefst vandaag nog - aan de slag te gaan met werkwijzen, instrumenten en ideeën uit het lectoraat.

Waar hebben leerlingen behoefte aan? Waardoor krijgen ze zin in leren? Wat betekent school eigenlijk voor hen?
Deze vragen kun je niet een-twee-drie beantwoorden. Onderzoek kan je helpen. Hoe dat kan, staat hieronder.


De fakkel

De fakkel

 

In de Fakkel laat een van de betrokkenen bij het lectoraat zien wat hem/haar inspireert door te vertellen over een eigen ervaring, door te verwijzen naar ervaringen van anderen, door een citaat enzovoorts.

Deze keer gaat de fakkel naar Maarten Denters, voorzitter College van Bestuur IPABO Amsterdam Alkmaar en voorzitter Bestuur Interactum.


Publicatiedatum: 1 november / 2005