Nieuwsbrief lectoraat Interactum

PRIKKELS, februari 2008

 

1 februari / 2008

Logo

 

Colofon

 

Website:
www.lectoraat.nl

 

Lectoren
Jos Castelijns:
Bob Koster:
Marjan Vermeulen:

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie
Wij zijn benieuwd wat u met de informatie uit deze Prikkels gaat of wilt doen. Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan:
lectoraat@domstad.nl

 

Redactie
De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns, Albert de Boer en Bob Koster

Secretariaat
Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

 

Adreswijziging
Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl

 

 

Het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis, integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen, hoopt u middels onderstaande rubrieken te prikkelen en te inspireren!

 
 
 

De spiegel

De spiegel

 

De Spiegel wil prikkelen om over jezelf en je eigen opvattingen na te denken aan de hand van praktijkervaringen uit het lectoraat, metaforen, gedichten enzovoorts.

Toevallig kwam ik de Tao tegen. Nog nooit van gehoord. In een leesclubje besloten we de To Te Ching te lezen, één van de grondwerken. 
Wat is Tao? De Tao laat ons zien dat we, door met gebeurtenissen mee te werken in plaats van te proberen ze aan onze wil te onderwerpen, een innerlijke rust kunnen verwerven, een harmonie die op een goede verstandhouding met die gebeurtenissen is gebaseerd.


De schop

De schop

 

De Schop wil prikkelen om - het liefst vandaag nog - aan de slag te gaan met werkwijzen, instrumenten en ideeën uit het lectoraat.

Uitspraak en bewijs
Als je je praktijk wilt veranderen en je verzamelt relevante informatie, moet je die gegevens duiden of interpreteren. Dat is niet eenvoudig. Twee stappen zijn van belang: het doen van onderbouwde uitspraken over wat de data volgens jou zeggen en het bedenken welke verklaringen aannemelijk zijn.


De fakkel

De fakkel

 

In de Fakkel laat een van de betrokkenen bij het lectoraat zien wat hem/haar inspireert door te vertellen over een eigen ervaring, door te verwijzen naar ervaringen van anderen, door een citaat enzovoorts.

Deze maand gaat de fakkel naar:
Taeke van den Akker, Lid college van bestuur Hogeschool De Kempel

Tom Tom

Eens wees een wolkkolom het volk Israël de weg naar het beloofde land.
Tegenwoordig varen we blind op een Tom Tom. “Blijf op de huidige weg!”
Uit de hemel komt een beschaafde stem tot je. Navigeren is geen enkel probleem meer. Je programmeert de route en gaan met die banaan.


Publicatiedatum: 1 februari / 2008