Nieuwsbrief lectoraat Interactum

PRIKKELS, mei 2008

 

1 mei / 2008

Logo

 

Colofon

 

Website:
www.lectoraat.nl

 

Lectoren
Jos Castelijns:
Bob Koster:
Marjan Vermeulen:

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie
Wij zijn benieuwd wat u met de informatie uit deze Prikkels gaat of wilt doen. Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan:
lectoraat@domstad.nl

 

Redactie
De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns, Albert de Boer en Bob Koster

Secretariaat
Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

 

Adreswijziging
Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl

 

 

Het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis, integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen, hoopt u middels onderstaande rubrieken te prikkelen en te inspireren!

 
 
 

De spiegel

De spiegel

 

De Spiegel wil prikkelen om over jezelf en je eigen opvattingen na te denken aan de hand van praktijkervaringen uit het lectoraat, metaforen, gedichten enzovoorts.

Vermaakt willen worden

Er is een klacht binnen gekomen. Nou ja, klacht, meer een kritische opmerking. In het kader van nascholing is een maatwerktraject op een basisschool uitgevoerd en de school heeft wat opmerkingen. Dat komt gelukkig niet zo vaak voor dus dat is opmerkelijk.


De schop

De schop

 

De Schop wil prikkelen om - het liefst vandaag nog - aan de slag te gaan met werkwijzen, instrumenten en ideeën uit het lectoraat.

Appreciative inquiry 

De methodiek ‘appreciatie inkerf’ kun je gebruiken wanneer je collectief kennis wil creëren. Appreciative inquiry gaat uit van de positieve krachten die er in een organisatie zijn. Deze methodiek verschilt van een sterkte-zwakte-analyse waarbij ook aandacht is voor de zwaktes, voor dat wat er (nog) niet is. Appreciative inquiry gaat uit van de veronderstelling dat waar je je op focust, groeit.


De fakkel

De fakkel

 

In de Fakkel laat een van de betrokkenen bij het lectoraat zien wat hem/haar inspireert door te vertellen over een eigen ervaring, door te verwijzen naar ervaringen van anderen, door een citaat enzovoorts.

Deze maand gaat de fakkel naar studenten van de Katholieke Pabo Zwolle

Workshops die inspireren.

De Nederlandse Taalunie, een samenwerkingsverband vanuit de Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse overheid, is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat alle Nederlandssprekenden hun taal op een doeltreffende en creatieve manier gebruiken.


Publicatiedatum: 1 mei / 2008