Nieuwsbrief lectoraat Interactum

PRIKKELS, november 2007

 

1 november / 2007

Logo

 

Colofon

 

Website:
www.lectoraat.nl

 

Lectoren
Jos Castelijns:
Bob Koster:
Marjan Vermeulen:

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie
Wij zijn benieuwd wat u met de informatie uit deze Prikkels gaat of wilt doen. Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan:
lectoraat@domstad.nl

 

Redactie
De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns, Albert de Boer en Bob Koster

Secretariaat
Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

 

Adreswijziging
Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl

 

 

Het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis, integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen, hoopt u middels onderstaande rubrieken te prikkelen en te inspireren!

 
 
 

De spiegel

De spiegel

 

De Spiegel wil prikkelen om over jezelf en je eigen opvattingen na te denken aan de hand van praktijkervaringen uit het lectoraat, metaforen, gedichten enzovoorts.

Vanuit veiligheid: verbondenheid

Een gevoel van veiligheid zorgt voor vertrouwen in elkaar en schept, naast de mogelijkheid om samen kennis te creëren, ruimte om afstand te nemen. Het verhaal over Narcissus uit de Griekse mythologie kan gebruikt worden om aan te tonen hoe belangrijk veiligheid is in gemeenschappen waar gezamenlijk kennis wordt geconstrueerd.


De schop

De schop

 

De Schop wil prikkelen om - het liefst vandaag nog - aan de slag te gaan met werkwijzen, instrumenten en ideeën uit het lectoraat.

Een kader voor praktijkonderwijs

Op 12 september kwam, in het prachtig gerenoveerde gebouw van de Marnixacademie een groep van zo’n honderd Master studenten Special Educational Needs  samen voor een interactieve workshop over onderzoek. Aan de hand van twee casussen brachten zij eigen vragen in over praktijkonderzoek. Aan de hand van deze vragen gingen zij met lectoren van Kantelende Kennis in gesprek.


De fakkel

De fakkel

 

In de Fakkel laat een van de betrokkenen bij het lectoraat zien wat hem/haar inspireert door te vertellen over een eigen ervaring, door te verwijzen naar ervaringen van anderen, door een citaat enzovoorts.

In 1984 ben ik begonnen als groepsleerkracht op p.c.b.s De Regenboog in Zeewolde (het jongste dorp van Nederland). Samen met de directeur en 2 collega’s heb ik deze school opgestart.

Niet lang daarna werd ik adjunct-directeur en in 1988 ontstond er een vacature van directeur op een nieuw te starten school in Zeewolde-Zuid. In augustus 1988 was de start van de 2e pc school binnen onze vereniging, de Richtingwijzer.


Publicatiedatum: 1 november / 2007