Nieuwsbrief lectoraat Interactum

PRIKKELS, maart 2008

 

1 maart / 2008

Logo

 

Colofon

 

Website:
www.lectoraat.nl

 

Lectoren
Jos Castelijns:
Bob Koster:
Marjan Vermeulen:

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie
Wij zijn benieuwd wat u met de informatie uit deze Prikkels gaat of wilt doen. Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan:
lectoraat@domstad.nl

 

Redactie
De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns, Albert de Boer en Bob Koster

Secretariaat
Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

 

Adreswijziging
Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl

 

 

Het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis, integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen, hoopt u middels onderstaande rubrieken te prikkelen en te inspireren!

 
 
 

De spiegel

De spiegel

 

De Spiegel wil prikkelen om over jezelf en je eigen opvattingen na te denken aan de hand van praktijkervaringen uit het lectoraat, metaforen, gedichten enzovoorts.

Over Flow, Feeling en Fish.

Foppe de Haan is een begenadigd spreker. Dat verbaast. Zijn overduidelijk Friese accent roept op de één of andere manier op dat het een wonder is dat hij twee zinnen in samenhang kan uitbrengen. Friezen zijn kort en duidelijk, toch?

Luisteren naar Foppe is een feest! Foppe trekt langs zalen van managers maar ook van leraren. Hij zet een sfeer van vriendelijkheid, duidelijkheid en doelgerichtheid neer. Foppe is een echte vakman. Vakmanschap is belangrijk. Foppe rafelt dat uiteen in vijf F’en, passend bij zijn naam. Die vijf F’en geven vorm en inhoud aan het samen leren en aan vakmanschap.


De schop

De schop

 

De Schop wil prikkelen om - het liefst vandaag nog - aan de slag te gaan met werkwijzen, instrumenten en ideeën uit het lectoraat.

Waardenvol opleiden

Iedereen spreekt tegenwoordig over de kwaliteit van de lerarenopleiding en van de leraar. Je hoeft maar naar het journaal te kijken of een krant open te slaan en je komt een nieuwsitem tegen over bijvoorbeeld het taal- en rekenniveau van PABO-studenten.
Niet onbelangrijk natuurlijk maar het gaat toch om meer dan dat!


De fakkel

De fakkel

 

In de Fakkel laat een van de betrokkenen bij het lectoraat zien wat hem/haar inspireert door te vertellen over een eigen ervaring, door te verwijzen naar ervaringen van anderen, door een citaat enzovoorts.

 

Deze maand gaat de fakkel naar:

Rosanne van der Meer, procesmanager Lectoraat Kantelende Kennis

Hollands next top teacher

Honderd schetsen liggen uitgespreid op een hoge tafel. Met een blos op mijn wangen sta ik naast de docent, die de tekeningen met een verontrustende frons bekijkt. Ik zie dat hij aanstalten maakt iets te zeggen. Mijn hart slaat een slag over: nu zal ik weten of mijn werk goed gevonden wordt, of ik een beetje talent heb voor het vak van mijn dromen.


Publicatiedatum: 1 maart / 2008