Nieuwsbrief lectoraat Interactum

PRIKKELS, juni 2008

 

1 juni / 2008

Logo

 

Colofon

 

Website:
www.lectoraat.nl

 

Lectoren
Jos Castelijns:
Bob Koster:
Marjan Vermeulen:

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie
Wij zijn benieuwd wat u met de informatie uit deze Prikkels gaat of wilt doen. Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan:
lectoraat@domstad.nl

 

Redactie
De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns, Albert de Boer en Bob Koster

Secretariaat
Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

 

Adreswijziging
Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl

 

 

Het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis, integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen, hoopt u middels onderstaande rubrieken te prikkelen en te inspireren!

 
 
 

De spiegel

De spiegel

 

De Spiegel wil prikkelen om over jezelf en je eigen opvattingen na te denken aan de hand van praktijkervaringen uit het lectoraat, metaforen, gedichten enzovoorts.

Wolf lag lusteloos in het warme mullezandje. Ooit had hij een dapper besluit genomen en zijn roedel verlaten om voortaan alleen op jacht te gaan. Het had hem geen windeieren gelegd, aanvankelijk.


De schop

De schop

 

De Schop wil prikkelen om - het liefst vandaag nog - aan de slag te gaan met werkwijzen, instrumenten en ideeën uit het lectoraat.

De lerende aan het woord!

In het lectoraat wordt een vragenlijst, bestaande uit ongeveer vijftig vijfpuntsitems, ontwikkeld waarmee leerlingen en studenten kunnen aangeven wat hun basisbehoeften zijn ten opzichte van leren en school (of opleiding). Op deze manier kunnen zij formuleren wat hun ontwikkelbehoeften zijn.


De fakkel

De fakkel

 

In de Fakkel laat een van de betrokkenen bij het lectoraat zien wat hem/haar inspireert door te vertellen over een eigen ervaring, door te verwijzen naar ervaringen van anderen, door een citaat enzovoorts.

Deze maand gaat de fakkel naar:

Koos Bokhorst, tot 1 juli 2008 kenniskringlid van het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis.

AAR - IEE - ESSS - PIII - IEEE - SSIIE - TIEIE ......
AAR - IEE - ESSS - PIII - IEEE - SSIIE - TIEIE ......
RIE-RIE - RIE RIE - SPECT ...... RESPECT!


Publicatiedatum: 1 juni / 2008