Nieuwsbrief lectoraat Interactum

PRIKKELS, december 2007

 

1 december / 2007

Logo

 

Colofon

 

Website:
www.lectoraat.nl

 

Lectoren
Jos Castelijns:
Bob Koster:
Marjan Vermeulen:

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie
Wij zijn benieuwd wat u met de informatie uit deze Prikkels gaat of wilt doen. Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan:
lectoraat@domstad.nl

 

Redactie
De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns, Albert de Boer en Bob Koster

Secretariaat
Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

 

Adreswijziging
Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl

 

 

Het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis, integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen, hoopt u middels onderstaande rubrieken te prikkelen en te inspireren!

 
 
 

De spiegel

De spiegel

 

De Spiegel wil prikkelen om over jezelf en je eigen opvattingen na te denken aan de hand van praktijkervaringen uit het lectoraat, metaforen, gedichten enzovoorts.

Door een andere bril

Van 4 tot 12 november ging een groep van twaalf onderwijsmensen, waaronder vier kenniskringleden en lector Jos Castelijns met CPS op studiereis naar enkele Essential Schools in de VS. Hieronder een korte impressie uit zijn dagboek.

Soms zie je dingen die een ander niet ziet. Of ziet een ander iets wat jou weer helemaal ontgaat. Het hangt er maar vanaf door welke bril je naar de dingen kijkt: wat is je ‘referentiekader, je ‘framework’?


De schop

De schop

 

De Schop wil prikkelen om - het liefst vandaag nog - aan de slag te gaan met werkwijzen, instrumenten en ideeën uit het lectoraat.

Van associatie naar verdieping

Half november komen in Utrecht verschillende deelnemers van het lectoraat bij elkaar. Er zijn leraren van basisscholen, schoolleiders, medewerkers van schoolbegeleidingsdiensten en pabo docenten. We noemen de bijeenkomst de Super Grote Kenniskring; die vindt twee keer per schooljaar plaats.

In één van de programma onderdelen gaan we in vier stappen dieper in op het thema eigenaarschap. Eigenaarschap is een belangrijke kritische factor bij schoolontwikkeling.


De fakkel

De fakkel

 

In de Fakkel laat een van de betrokkenen bij het lectoraat zien wat hem/haar inspireert door te vertellen over een eigen ervaring, door te verwijzen naar ervaringen van anderen, door een citaat enzovoorts.

 

Deze keer gaat de fakkel naar Miriam Covers, tot 1 december 2007 werkzaam als secretaresse bij het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis.

Willen ontdekken en leren!

Tijdens mijn studie Bibliotheek en Documentaire Informatie was ik in de gelegenheid een deel van mijn stage-periode in het buitenland te verblijven. Londen werd mijn standplaats en ik ging werken bij de regionale bibliotheek van de Borough Southwark in Zuid-Oost Londen.


Publicatiedatum: 1 december / 2007