Nieuwsbrief lectoraat Interactum

PRIKKELS, april 2008

 

1 april / 2008

Logo

 

Colofon

 

Website:
www.lectoraat.nl

 

Lectoren
Jos Castelijns:
Bob Koster:
Marjan Vermeulen:

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie
Wij zijn benieuwd wat u met de informatie uit deze Prikkels gaat of wilt doen. Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan:
lectoraat@domstad.nl

 

Redactie
De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns, Albert de Boer en Bob Koster

Secretariaat
Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

 

Adreswijziging
Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl

 

 

Het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis, integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen, hoopt u middels onderstaande rubrieken te prikkelen en te inspireren!

 
 
 

De spiegel

De spiegel

 

De Spiegel wil prikkelen om over jezelf en je eigen opvattingen na te denken aan de hand van praktijkervaringen uit het lectoraat, metaforen, gedichten enzovoorts.

Vakantie in Niftrik?

Ik kwam iemand tegen. We spraken over vakantieplannen. Je kunt er maar op tijd bij zijn. Het bleek dat er voor mijn gesprekspartner geen planning nodig was. De vakantie stond al vast. Hij ging al 30 jaar op vakantie naar Niftrik. Langs de Maas is een stuk grasveld van 100 bij 25 meter. Er staan 15 stacaravans. De vakantiegangers komen er al 30 jaar. Ik kan me er niets bij voorstellen. Mijn reactie was vast niet enthousiast.


De schop

De schop

 

De Schop wil prikkelen om - het liefst vandaag nog - aan de slag te gaan met werkwijzen, instrumenten en ideeën uit het lectoraat.

Collectief leren in de leerkring

“Wij dachten dat kinderen bij ons op school veel keuzemogelijkheden hebben… “
Echter, onlangs rapporteerden onze lio-studenten de resultaten van gesprekken met de leerlingen. Hieruit blijkt het tegendeel. Hoe kan dat nu? “We hebben nauwelijks de tijd om elkaar over onze ervaringen te informeren op school, hoe behouden we het teamgevoel?” “Er zijn zoveel activiteiten bij ons op school, we zien door de bomen het bos niet meer”. Herkenbare uitspraken, in dit geval gedaan door deelnemers aan de leerkring.


De fakkel

De fakkel

 

In de Fakkel laat een van de betrokkenen bij het lectoraat zien wat hem/haar inspireert door te vertellen over een eigen ervaring, door te verwijzen naar ervaringen van anderen, door een citaat enzovoorts.

Deze maand gaat de fakkel naar:

Miranda Germes, leerkracht op basisschool Het Atelier in Zwolle en voormalig leerkracht op oud-pilotschool De Vlieger in Zwolle

…wachten op ‘t glazen schip
wachten op de zunne
wachten tot de schoele uutgiet
je moeten ’t mar wachten kunnen…

SKIK- af en toe (best tof 2004)


We moeten zoveel wachten.

Professor Luc Stevens deed ons laatst in een inleiding op een studiemiddag geloven dat ons rekenonderwijs, uitgesmeerd over 8 jaar, inhoudelijk in 20 weken is te verwerken. Vrij vertaald, beluister ik dan, dat veel tijd niet effectief wordt benut en verloren gaat aan wachten. Zouden we dan wellicht eindelijk tijd over kunnen houden voor waar het daadwerkelijk om draait?

 


Publicatiedatum: 1 april / 2008