De fakkel geeft licht en staat voor 'inspiratiebron'. Elke maand laat één van de mensen die betrokken is bij het lectoraat zien wat hem of haar inspireert in het werk van het lectoraat en de kennisbank.

Vlammen en doorgeven

Fakkels verschijnen al sinds oktober 2005. Uit de lijst kiezen we er een die we via de site openen: het is de fakkel uit januari 2008, halverwege de vijf jaar van verschijnen, die gaat over ‘het oprichten van een eigen school door studenten’ door Belinda Terlouw. Een inspirerend verhaal over het bijzondere initiatief dat ze met een groep van zeven studenten nam.
Zonder verder te hoeven zoeken herinneren we ons verder fakkels die gingen over onderwijs in India, reizen naar Amerika, leerlingen die vertellen dat ze zelf mogen kiezen, leraren die zelfregulering bepleiten, etc.

De fakkel is voor ons een metafoor voor twee zaken: ten eerste de vlam. Het vuur, een indruk geven over datgene waar je bij het onderwijs ‘warm voor loopt’ en ten tweede het doorgeven van een boodschap, een idee, een uitgangspunt van de een naar de ander. Ten aanzien van het laatste werd in de eerste jaren de fakkel ook echt overgegeven van de ene naar de andere persoon: van CvB-lid naar leerling, van student naar onderwijsbegeleider, etc.

Dit is de laatste fakkel; we sluiten er een periode van vijf jaar mee af. Het vuur dooft niet, integendeel, het smeult en gloeit door, zeker het komend jaar als het gedachtegoed van het lectoraat verankert in school en pabo. En het doorgeven van de boodschap vindt aan het eind van het komend schooljaar plaats als op woensdag 20 april 2011 opbrengsten en ideeën die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld, doorgegeven gaan worden tijdens een afsluitend lectoraatsymposium. Zodat de fakkel blijft branden, minimaal de komende vijf jaar.

Jos Castelijns
Quinta Kools
Bob Koster
lectoren

Het Interactumlectoraat Kantelende Kennis onderzoekt collectieve processen van kennis creëren. Met deze innovatiestrategie willen we bijdragen aan de kwaliteit van zowel opleidingen als scholen. Achtergrond, inhoud en werken aan collectief leren zijn te vinden op de kennisbank van het lectoraat.

Nieuwsbrief lectoraat Interactum

Colofon

Website: www.lectoraat.nl

Lectoren

Jos Castelijns
Bob Koster
Quinta Kools

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie

Wij zijn benieuwd wat u met deze Fakkel gaat doen.
Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan: lectoraat@domstad.nl

Redactie

De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns
Bob Koster

Secretariaat

Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

Adreswijziging

Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl