De fakkel geeft licht en staat voor 'inspiratiebron'. Elke maand laat één van de mensen die betrokken is bij het lectoraat zien wat hem of haar inspireert in het werk van het lectoraat en de kennisbank.

Studenten werken met onderzoeksmethode Kantelende Kennis

Vraag een kind wat hij het liefst op school zou doen en je krijgt waarschijnlijk als antwoord: ‘de hele dag achter de computer zitten’ of ‘de hele dag buiten spelen’. Als leraar zul je denken: ‘daar kan ik helemaal niets mee. Ik verzin zelf wel wat’. Maar de onderzoekscyclus van het lectoraat Kantelende Kennis laat juist zien dat je niet te snel aan zulke opmerkingen voorbij moet gaan. Tweedejaarsstudenten van de Marnix Academie werkten het afgelopen cursusjaar voor het eerst met deze onderzoekscyclus en stelden met behulp daarvan een uitdagend leerarrangement samen.

De cyclus helpt studenten bij het systematisch ontwerpen van een leerarrangement. Studenten leren om niet lukraak maar wat te doen, maar om onderzoeksmatig te werken. Essentieel daarbij is het in gesprek gaan met leerlingen. Door bijvoorbeeld te vragen: ‘wanneer is school nou leuk?’. Als je de reacties van kinderen goed interpreteert en meeneemt in je lessen, kun je actief gedrag uitlokken. Als kinderen aangeven de hele dag buiten te willen spelen, kun je dat wellicht vertalen naar omgevingsonderwijs.

           

Het leerarrangement dat studenten moeten ontwerpen, maakt onderdeel uit van het majorassessment. Hiermee sluiten ze de majorfase af. Het is het eerste moment in de opleiding dat studenten te maken krijgen met onderzoeksmatig werken. De student toont aan dat hij verantwoord onderwijs kan ontwerpen, uitvoeren en evalueren met behulp van alle kennis die hij het afgelopen anderhalf jaar heeft opgedaan.
Onderzoek doen wordt binnen het onderwijs steeds belangrijker. Daarmee leer je een kritische houding aan te nemen. Je zult niet meer alleen intuïtief dingen doen. Bovendien creëer je samen kennis!


Jos van der Eijk
Opleidingsdocent en relatiebeheerder bij de Marnix Academie (Utrecht)
lid van het lectoraat Kantelende Kennis

Het Interactumlectoraat Kantelende Kennis onderzoekt collectieve processen van kennis creëren. Met deze innovatiestrategie willen we bijdragen aan de kwaliteit van zowel opleidingen als scholen. Achtergrond, inhoud en werken aan collectief leren zijn te vinden op de kennisbank van het lectoraat.

Nieuwsbrief lectoraat Interactum

Colofon

Website: www.lectoraat.nl

Lectoren

Jos Castelijns
Bob Koster
Quinta Kools

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie

Wij zijn benieuwd wat u met deze Fakkel gaat doen.
Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan: lectoraat@domstad.nl

Redactie

De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns
Bob Koster

Secretariaat

Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

Adreswijziging

Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl