De fakkel geeft licht en staat voor 'inspiratiebron'. Elke maand laat één van de mensen die betrokken is bij het lectoraat zien wat hem of haar inspireert in het werk van het lectoraat en de kennisbank.

Na-effect van deelname aan het lectoraat

Wat gebeurt er binnen een school als deelname aan het lectoraat wordt beëindigd? Toen ik als directeur op basisschool de Ranonkel in Someren begon, had de school er net drie jaar lectoraatsdeelname op zitten. Ondertussen zijn we twee jaar verder en constateer ik dat zowel op groepsniveau als binnen de school als geheel de lectoraatsgedachte nog steeds duidelijk en herkenbaar voortleeft.

Op groepsniveau constateer ik dat leraren, wat ik zou willen noemen, écht luisteren naar leerlingen. Met echt luisteren bedoel ik dat de inbreng van kinderen serieus bekeken wordt. We doen dit samen met de leerlingen. We gaan na wat de betekenis is 'van wat kinderen zeggen' voor ons onderwijs. Zo werd er in bepaalde groepen gestart met het werken met leervragen. Aan de kinderen is toen gevraagd hoe ze dat in zouden willen vullen. Er is samen met de kinderen gewerkt aan het ontwikkelen van een soort databank van teksten, boeken, sites, etc. Die bank werd door de kinderen zelf gevuld. Zo ontwikkelden kinderen hun eigen materiaal.

Op schoolniveau merk ik dat we als team activiteiten in een breder perspectief van schoolontwikkeling en het bereiken van kerndoelen plaatsen. De verbetercyclus die door het lectoraat is ontwikkeld 'dwingt' ons als het ware om na te gaan 'wat is dit nu meer dan een leuke activiteit?'.
We ontwikkelden een breed aanbod voor kinderen in de vorm van workshops. Voor alle creatieve vakken worden workshops aangeboden; kunstenaars geven bijvoorbeeld schilderles. Of leerlingen krijgen de mogelijkheid zich te oriënteren in een metaalbedrijf. Ook zijn kinderen in de gelegenheid om te kiezen om samen met beroepsmusici aan een uitvoering te werken. Ze gaan naar het Brabants Orkest in de Frits Philips Concertzaal in Eindhoven, maken kennis met de beroepsmusici. Daarna hebben ze in de workshopuren les van één van deze beroepsmuzikanten. Samen werken ze naar een uitvoering toe voor ouders en kinderen. Op deze manier maken ze kennis met klassieke muziek en de grote componisten.
Leerlingen krijgen dus de mogelijkheid om uit een breed aanbod een keuze te maken. Het enthousiasme voor deze activiteiten was enorm groot, maar dat was voor ons toch niet voldoende. We keken verder bijvoorbeeld bij welke kerndoelen deze activiteiten passen, brachten in kaart wat leerlingen hier nu van leerden, en trokken conclusies hoe we dit konden gebruiken in de richting van verbetering van het onderwijs.

Ik durf eigenlijk wel te stellen dat een zichtbaar na-effect van deelname aan het lectoraat is dat de onderzoekshouding van de leraren zowel op groeps- als op schoolniveau verbeterd is. En dat gaat waarschijnlijk nooit meer weg.

Anita Derks
Directeur basisschool De Ranonkel in Someren

Het Interactumlectoraat Kantelende Kennis onderzoekt collectieve processen van kennis creëren. Met deze innovatiestrategie willen we bijdragen aan de kwaliteit van zowel opleidingen als scholen. Achtergrond, inhoud en werken aan collectief leren zijn te vinden op de kennisbank van het lectoraat.

Nieuwsbrief lectoraat Interactum

Colofon

Website: www.lectoraat.nl

Lectoren

Jos Castelijns
Bob Koster
Quinta Kools

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie

Wij zijn benieuwd wat u met deze Fakkel gaat doen.
Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan: lectoraat@domstad.nl

Redactie

De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns
Bob Koster

Secretariaat

Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

Adreswijziging

Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl