De fakkel geeft licht en staat voor 'inspiratiebron'. Elke maand laat één van de mensen die betrokken is bij het lectoraat zien wat hem of haar inspireert in het werk van het lectoraat en de kennisbank.

GePRIKKELd vanaf de eerste dag!

Binnen enkele uren nadat de aftrap voor de start van de lerarenopleiding plaatsvond, werden wij als dio’s (docenten in opleiding) uitgedaagd door de confrontatie met een aantal PRIKKELS, dat wil zeggen kaarten met uitdagende teksten over onderwijs. Door deze actuele punten over het onderwijs werden we gedwongen onze eigen focus te kiezen en dit te delen met medestudenten. Ik vond dit een efficiënte en uitdagende manier om mijn eigen (onbewuste) waarden en keuzes onder woorden te brengen en er achter te komen dat die iets zeggen over mijn eigen identiteit.
De opzet van de Prikkelskaarten om via de hoofdstelling en introductietekst naar ruimere toelichting op de achterzijde te komen, vond ik een goed geleide manier om stapje voor stapje in een onderwerp te duiken.
Het werken met de teksten heeft mij bewuster gemaakt van mijn waardes binnen het onderwijs! Vooral ben ik er achter gekomen dat integriteit daarbij van groot belang is ........ PRIKKELend! 


Marielle van Rijswijk-Bettonvil
Docent in opleiding bij het IVLOS in Utrecht en docent op het Vecht-College in Breukelen


Snelle oriëntatie op voor het onderwijs relevante onderwerpen.

De verfrissend ogende Prikkelskaarten leggen een verbinding tussen de alledaagse werkelijkheid van het onderwijs en nieuwe theoretische ontwikkelingen op allerlei niveaus. Via deze kaarten werd ik nieuwsgierig naar onder andere de kennisbank van het lectoraat en ik verwacht dan ook dat deze kaarten het lectoraat meer zichtbaar kunnen maken.
De Prikkelskaarten lijken me in eerste instantie het meest interessant voor lerarenopleiders, leraren en studenten in de eindfase van lerarenopleidingen. Deze kaarten kunnen deze doelgroepen helpen om zich in korte tijd te oriënteren op diverse onderwerpen die voor het beroep relevant zijn. De kaarten kunnen helpen om discussie en onderzoek op gang te brengen en kunnen gemakkelijk in een activiteit worden verwerkt.
Als leraar op de pabo van Avans Hogeschool te Breda zou ik deze kaarten gebruiken voor (de introductie van) activiteiten waarin de visie op onderwijs, leren en de leeromgeving centraal staat. Ook in de medezeggenschapsraad zou ik dit wel eens in willen zetten om tot verruiming
van de blik en open discussie te komen. 

Roy van Eert
Docent in opleiding bij het IVLOS in Utrecht en docent op de pabo van Avans Hogeschool in Breda.

Het Interactumlectoraat Kantelende Kennis onderzoekt collectieve processen van kennis creëren. Met deze innovatiestrategie willen we bijdragen aan de kwaliteit van zowel opleidingen als scholen. Achtergrond, inhoud en werken aan collectief leren zijn te vinden op de kennisbank van het lectoraat.

Nieuwsbrief lectoraat Interactum

Colofon

Website: www.lectoraat.nl

Lectoren

Jos Castelijns
Bob Koster
Quinta Kools

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie

Wij zijn benieuwd wat u met deze Fakkel gaat doen.
Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan: lectoraat@domstad.nl

Redactie

De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns
Bob Koster

Secretariaat

Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

Adreswijziging

Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl