De fakkel geeft licht en staat voor 'inspiratiebron'. Elke maand laat één van de mensen die betrokken is bij het lectoraat zien wat hem of haar inspireert in het werk van het lectoraat en de kennisbank.

Kinderen spelen verhalen van kinderen

Jonge kinderen vertellen de hele dag. Aan de leerkracht brengen ze verslag uit van de spelavonturen die ze beleefd hebben en voordat zij het weet, wordt zij deelgenoot van hun authentieke belevenissen en fantasieën. Maar waarom laten leerkrachten niet de verhalen van de kinderen zelf dramatiseren? Waarom moeten volwassenen kinderen ‘vreemde’ verhalen opdringen? Zijn die verhalen uit de kinderliteratuur soms beter?

Het vertellen en spelen van verhalen geeft de leerkracht inzicht in de denk- en leefwereld van de kinderen en het bevordert de ontwikkeling van hun creativiteit. Bovendien ontwikkelen de kinderen hun sociale vaardigheden en leren ze hun eigen en andermans waarden en normen kennen. Vygotsky stelt dat spel een middel is waarin kinderen zich ervaringen en ideeën kunnen herinneren en deze kunnen verbeelden en herscheppen.

Waarom zou je dan verhalen van kinderen niet door hun klasgenootjes te laten spelen? Maak hun stem tot spel! Hoe zou dat concreet kunnen gaan? Een kind vertelt individueel een eigen verhaal en de leerkracht (of een onderwijsassistent, stagiaire of ouder) noteert dit zo letterlijk mogelijk. Het kind probeert het verhaal helemaal zelf te vertellen. De leerkracht geeft tijdens het vertellen geen inhoudelijke hulp. Er vindt geen selectie van verhalen plaats. Het spelen van ‘jouw verhaal’ is niet alleen een spannende gebeurtenis, maar ook een beloning voor de verhalenverteller. Een voorbeeld:


‘Mijn papa is politie. En toen ging hij een boef vangen. En hij hoeft niet te schieten of andere polities te bellen. De boef ging mee. En die moest naar de gevangenis, denk ik. Hij mocht niet naar huis. En toen kon hij niet meer zo hard rijden. Dat vindt papa niet goed. Waar hij nou is, weet ik niet. Nou weet ik niets meer.’
Willem, 4 jaar


Laat de kinderen zelf het speelmateriaal aanleveren: hun eigen verhalen. En laat ze dan die verhalen spelen. Maak letterlijk gebruik van de stem van de kinderen. Doe op tijd een stapje terug en geef de activiteit aan de kinderen.

 

Herbert Mouwen
lid van de kenniskring van het lectoraat Kantelende Kennis namens
Hogeschool de Kempel te Helmond

Deze fakkel is gebaseerd op het artikel ‘Kinderen spelen verhalen van kinderen’, De Wereld van het Jonge Kind, november 2009, 28-31.

Het Interactumlectoraat Kantelende Kennis onderzoekt collectieve processen van kennis creëren. Met deze innovatiestrategie willen we bijdragen aan de kwaliteit van zowel opleidingen als scholen. Achtergrond, inhoud en werken aan collectief leren zijn te vinden op de kennisbank van het lectoraat.

Nieuwsbrief lectoraat Interactum

Colofon

Website: www.lectoraat.nl

Lectoren

Jos Castelijns
Bob Koster
Quinta Kools

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie

Wij zijn benieuwd wat u met deze Fakkel gaat doen.
Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan: lectoraat@domstad.nl

Redactie

De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns
Bob Koster

Secretariaat

Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

Adreswijziging

Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl