De fakkel geeft licht en staat voor 'inspiratiebron'. Elke maand laat één van de mensen die betrokken is bij het lectoraat zien wat hem of haar inspireert in het werk van het lectoraat en de kennisbank.

In juli van dit jaar stuurden wij u de laatste Prikkel. Drie jaar lang hebben we, met dit digitale bericht van het lectoraat, ideeën en instrumenten van collectief leren aangereikt.
Deze ideeën en instrumenten zijn nu te vinden op de kennisbank van het lectoraat. Wij dagen u uit om - het liefst vandaag nog - aan de slag te gaan met werkwijzen, instrumenten en ideeën die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Lees hoe de Interactum hogescholen en de samenwerkende basisscholen door middel van de cyclus van kennis creëren aan hun ontwikkeling werken. Ook de Spiegel leeft voort in de kennisbank: het vernieuwde theoretisch kader van het lectoraat stimuleert tot nadenken over collectief leren.
De fakkel had en heeft een status aparte. Deze willen we blijven doorgeven. Daarin zullen ervaringen met het lectoraat en de kennisbank op een inspirerende wijze aandacht blijven krijgen. 

Dag met een gouden randje

Er zijn van die dagen met een gouden randje: alles klopt met je waarden, overtuigingen en zelfs met de missie die je in je werk wilt leggen. Je voelt je dan vitaal en geïnspireerd en wanneer je moe maar voldaan thuiskomt, verzucht je: “wat heb ik toch een geweldige baan!” Vandaag was één van die dagen. Wat vormen de ingrediënten van zo’n dag en wat hebben die voor betekenis voor mij?
Het vlammetje ontbrandde tijdens een overleg op een lectoraatschool met de directeur en de adjunct-directeur over de ophanden zijnde studiemiddag waarin we de gezamenlijke ambitie van het team willen achterhalen. In volledige openheid en gelijkwaardigheid bespreken we hoe we het aan zullen pakken en wat de uitkomst zal moeten zijn. Het voelt goed om zo samen een kleine leergemeenschap te vormen, het sluit precies aan bij mijn eigen visie en die van het lectoraat: ik kom niet om de school te vertellen wat ze moeten doen, dat zou niet werken, ik kom om samen met hen te kijken hoe we het proces van het kantelen kunnen onderzoeken en begeleiden.

Het vuur laait op als ik vervolgens met de adjunct-directeur Dominique meega naar haar klas: ik voel me bevoorrecht om mee in de kring te mogen zitten in groep 4 die zojuist het laatste stuk van de film ‘Piet Piraat’ heeft gekeken en aan juf Dominique en mij vertelt hoe het afliep. De klas is omgetoverd in een waar piratennest, waarbij kinderen me van alles vertellen over parels die in oesters groeien en de heremietkrab die een eigen huisjesschelp heeft. Mijn taalhart bonkt ervan: woordenschat, taalbeschouwing, mondelinge communicatie en vakoverstijgend onderwijs uitgevoerd in de praktijk, waarbij de grote betrokkenheid van de kinderen voelbaar is.
 
Mijn volgende bezoek aan groep 3 laat een zelfde betrokkenheid zien. Juf Trudi zit op de grond met een groep kinderen, er wordt gerekend. In het midden van de kring liggen verschillende verzamelingen van 6: zes zakdoekjes, zes autootjes en ieder kind heeft 6 blokjes. Het onderzoek van vandaag gaat over het splitsen van de blokjes, hoe kun je dat nou doen? Ieder kind heeft een oplossing hiervoor op eigen niveau: één blokje ernaast en vijf op elkaar is een splitsing, maar ook drie groepjes van twee blokjes blijkt één van de mogelijkheden te zijn die een kind gevonden heeft. Er is weer volop betrokkenheid te voelen en zien. Ik geniet met volle teugen.

Fantastisch zo’n dag, ik krijg ‘shining eyes’ als ik mensen hun best zie doen om lerenden op wat voor manier dan ook, werkelijk centraal te stellen en echt betrokken te zijn. Dat inspireert me en doet me goed.
 
 
Helga van de Ven, kenniskringlid vanuit Hogeschool de Kempel

Het Interactumlectoraat Kantelende Kennis onderzoekt collectieve processen van kennis creëren. Met deze innovatiestrategie willen we bijdragen aan de kwaliteit van zowel opleidingen als scholen. Achtergrond, inhoud en werken aan collectief leren zijn te vinden op de kennisbank van het lectoraat.

Nieuwsbrief lectoraat Interactum

Colofon

Website: www.lectoraat.nl

Lectoren

Jos Castelijns
Bob Koster
Quinta Kools

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie

Wij zijn benieuwd wat u met deze Fakkel gaat doen.
Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan: lectoraat@domstad.nl

Redactie

De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns
Bob Koster

Secretariaat

Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

Adreswijziging

Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl