De fakkel geeft licht en staat voor 'inspiratiebron'. Elke maand laat één van de mensen die betrokken is bij het lectoraat zien wat hem of haar inspireert in het werk van het lectoraat en de kennisbank.

Besprekingen in de klas.


We hebben in het begin van het schooljaar een vragenlijst gekregen. Het waren vragen over de klas, je moest je eigen mening geven. Je hoefde je naam er dan ook niet op te schrijven. Het was een vragenlijst over hoe de kinderen het vinden in de klas. En iedereen mag zelf kiezen wat hij of zij wil zeggen. En de juf weet niet wat de kinderen hebben opgeschreven. De vragen gingen ongeveer zo: ‘Op school ben ik vaak alleen’. En dan kon je kiezen uit: ‘helemaal niet - niet - wel en niet- wel - helemaal wel’ en ‘moet dit veranderen- dit hoeft niet te veranderen’.
Na de vragenlijsten gaven de juffen een soort uitslag en die hebben we besproken en er kwam een goede uitslag uit.
De juffen vroegen of je veel alleen was. Of je met de kinderen uit de klas vaak ruzie had. Of je niet bij de groepjes hoorde en nooit met iemand speelde dus altijd alleen was. Bij drie kinderen uit de klas was dat zo, ze speelden met niemand uit de klas. Ze waren altijd buiten gesloten.
We kregen een paar weken later lessen over hoe je met iemand kon omgaan. Zoals: als iemand je verveelt dat je dan de eerste keer zegt: ‘Hou op’, de tweede keer ‘Hou op’, maar dan boos, de derde keer ‘Hou op anders ga ik naar de juffrouw’, de vierde keer ga je echt naar de juffrouw. Daarna gingen we bespreken wat we met de lessen hadden geleerd. Door die lessen is dat allemaal veranderd en goed gekomen. We moesten bijvoorbeeld in groepjes samen werken met kinderen waar je niet mee kon opschieten. Soms werd het ruzie en soms ging het goed.

Door Deveny, Dhesselina , Anne en Anouk

Basisschool St. Odulfus, Helmond

Het Interactumlectoraat Kantelende Kennis onderzoekt collectieve processen van kennis creëren. Met deze innovatiestrategie willen we bijdragen aan de kwaliteit van zowel opleidingen als scholen. Achtergrond, inhoud en werken aan collectief leren zijn te vinden op de kennisbank van het lectoraat.

Nieuwsbrief lectoraat Interactum

Colofon

Website: www.lectoraat.nl

Lectoren

Jos Castelijns
Bob Koster
Quinta Kools

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie

Wij zijn benieuwd wat u met deze Fakkel gaat doen.
Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan: lectoraat@domstad.nl

Redactie

De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns
Bob Koster

Secretariaat

Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

Adreswijziging

Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl