De fakkel geeft licht en staat voor 'inspiratiebron'. Elke maand laat één van de mensen die betrokken is bij het lectoraat zien wat hem of haar inspireert in het werk van het lectoraat en de kennisbank.

Achter de schermen

Als mensen mij vragen wat voor werk ik doe, aarzel ik altijd even. Aan de ene kant is het namelijk gemakkelijk uit te leggen: “ik ben secretaresse”, maar aan de andere kant is het vrij ingewikkeld. Interactum en de uitleg van een lectoraat begrijpen mensen nog wel, maar dat je maar met 4 mensen, namelijk 3 lectoren en een secretaresse (en dan ook nog allemaal parttime!) het “lectoraatsbureau” vormt en dat de mensen die het onderzoek binnen het lectoraat begeleiden en uitvoeren op afstand zitten binnen 5 deelnemende pabo’s en de diverse pilotscholen, wordt toch wel erg onoverzichtelijk gevonden. Omdat al die mensen ook nog eens verspreid over het land zitten, komt het erop neer dat mijn werk vooral coördinerend is.

Naast alle reguliere secretaressewerkzaamheden is het in deze baan belangrijk de processen goed in de gaten te houden. Wanneer komen portefeuillehouders, kenniskringleden, pilotscholen bij elkaar? Wanneer hebben we werkoverleg en welke acties moeten we ondernemen?
Een van mijn hoofdtaken daarin is de organisatie rondom het onderzoek.
De lectoren hebben het onderzoeksgebied bepaald, de vragen voor de vragenlijst opgesteld, dit met de kenniskringleden besproken en zo nodig weer aangepast. Vervolgens kom ik in beeld.
Ieder kenniskringlid krijgt nu de juiste vragenlijst toegestuurd om met de desbetreffende pilotschool door te nemen. Pilotscholen kunnen naast de vaste vragen zelf ook nog vragen toevoegen waar zij specifiek onderzoek naar willen doen.
Nadat de vragenlijsten in de diverse groepen op de pilotscholen zijn afgenomen worden deze naar mij toegestuurd. Inmiddels heb ik dan al contact gehad met het dataverwerkingsbureau om de invoerwerkzaamheden in te plannen. Voordat de vragenlijsten echter door het dataverwerkingsbureau worden opgehaald, worden er door mij nog controles uitgevoerd en wordt het basisinvoerbestand nog aangepast op de eigen vragen van de pilot, zodat de datatypistes zonder problemen aan het invoerwerk kunnen beginnen.
Na invoer bij het dataverwerkingsbureau, en dit gaat over het algemeen vrij snel, wordt het databestand vervolgens naar een externe deskundige gemaild die van de gesloten vragen een prachtige output voor de leerlingen c.q. de leerkrachten maakt. De open vragen worden door mij in een overzicht verwerkt.
Kortom: na ongeveer 2 weken krijgen de kenniskringleden de output van hun pilotschool per mail toegestuurd, zij bespreken de resultaten met de pilotschool en binnen de school bespreken de leerkrachten de uitkomsten in hun groep en binnen het team.
Ik kan vervolgens op mijn overzicht afvinken dat voor deze school mijn bijdrage klaar is.

Als mensen mij vragen hoe ik mijn werk vind, hoef ik niet te aarzelen: “ontzettend leuk!” Verantwoordelijk, boeiende materie, leuke collega’s, ook zal zitten de meesten op afstand.Bertina Zinger
Secretaresse
Interactum Lectoraat Kantelende Kennis

Het Interactumlectoraat Kantelende Kennis onderzoekt collectieve processen van kennis creëren. Met deze innovatiestrategie willen we bijdragen aan de kwaliteit van zowel opleidingen als scholen. Achtergrond, inhoud en werken aan collectief leren zijn te vinden op de kennisbank van het lectoraat.

Nieuwsbrief lectoraat Interactum

Colofon

Website: www.lectoraat.nl

Lectoren

Jos Castelijns
Bob Koster
Quinta Kools

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie

Wij zijn benieuwd wat u met deze Fakkel gaat doen.
Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan: lectoraat@domstad.nl

Redactie

De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns
Bob Koster

Secretariaat

Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

Adreswijziging

Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl