De fakkel geeft licht en staat voor 'inspiratiebron'. Elke maand laat één van de mensen die betrokken is bij het lectoraat zien wat hem of haar inspireert in het werk van het lectoraat en de kennisbank.

Groepsinterviews met kinderen

Op basisschool H. Hart in De Rips zijn in het kader van het lectoraatsonderzoek naar de leerbehoeften van leerlingen, groepsinterviews gehouden. De interne begeleider sprak met kleine groepen leerlingen (afgevaardigden uit de groepen 5 t/m 8) rondom de stelling: ‘Dit heb ik nodig om goed te kunnen werken in school’ . Er is een gezamenlijke mindmap gemaakt en tegelijkertijd werd het groepsinterview gehouden. Aan het eind van het gesprek zijn, samen de leerlingen, de belangrijkste conclusies geformuleerd. We hebben op deze manier veel informatie van de leerlingen gekregen, veel meer dan geplaatst kan worden in deze Fakkel! Hieronder een kleine bloemlezing van belangrijkste conclusies van de gesprekken.

School is leuk, niet altijd! Het is belangrijk, dat je het leuk blijft vinden. Dan gaat de tijd sneller. Vind je iets niet leuk, dan moet je het toch doen, want bij heel veel beroepen heb je later rekenen, taal, spelling, aardrijkskunde en geschiedenis nodig. Om het fijn te hebben is het belangrijk, dat wij nieuwe dingen leren, niet alleen bij rekenen en zo, maar we denken dan ook aan een andere taal, kookles, dansen of een schoolbandje.
Op een fijne school, in een fijne klas zijn er:
- goede leerkrachten die jou helpen, begrijpen, goede uitleg geven, die je zelf dingen laten uitvinden/ontdekken, die leuke, goede lessen geven zodat je er iets van leert. Leerkrachten heb je nodig anders kun je niet leren: zonder hen zou je niks doen. Een goede leerkracht snapt ook alles (leren, pesten) en laat je meer samenwerken. Je kunt er lol mee maken en hij/zij is wel streng maar niet té streng.
- leuke kinderen, die aardig tegen je doen, je met rust laten als je het nodig hebt, die niet pesten, maar om elkaar geven, die elkaar helpen, voor elkaar klaarstaan.

De opbrengsten van deze interviews en de uitslagen van de vragenlijsten over dit onderwerp zullen worden besproken op een ‘studiemiddag voor kinderen’ (per jaargroep). We gaan samen met de leerlingen bekijken welke acties gewenst zijn. Het schoolteam zal vervolgens bespreken hoe de aanbevelingen een plek kunnen krijgen bij de verdere vormgeving van het onderwijs.

De interne begeleider vond het ‘superfijn’ om met kinderen te spreken over hun de leerbehoeften: ‘Kinderen in zo’n setting zijn een goede spiegel voor je als leerkracht, als je hen maar vertrouwen geeft en dit niet beschaamt. Door het samenspel, het reageren op elkaar en het doorvragen is de opbrengst heel groot. Als leerkracht leer je de kinderen zo erg goed kennen en kun je samen betekenis verlenen aan hetgeen ze inbrengen. Vervolgens kun je met elkaar bepalen welke acties nodig zijn.’

Gesprekken met kinderen, eigenlijk wisten we het al maar het is weer bevestigd: de bijdrage van leerlingen is essentieel om goed in te kunnen gaan op leerbehoeften van kinderen en van hieruit vorm te geven aan betekenisvol onderwijs!


Mieke Vogels
Directeur Basisschool H. Hart
De Rips

Het Interactumlectoraat Kantelende Kennis onderzoekt collectieve processen van kennis creëren. Met deze innovatiestrategie willen we bijdragen aan de kwaliteit van zowel opleidingen als scholen. Achtergrond, inhoud en werken aan collectief leren zijn te vinden op de kennisbank van het lectoraat.

Nieuwsbrief lectoraat Interactum

Colofon

Website: www.lectoraat.nl

Lectoren

Jos Castelijns
Bob Koster
Quinta Kools

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie

Wij zijn benieuwd wat u met deze Fakkel gaat doen.
Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan: lectoraat@domstad.nl

Redactie

De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns
Bob Koster

Secretariaat

Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

Adreswijziging

Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl