De fakkel geeft licht en staat voor 'inspiratiebron'. Elke maand laat één van de mensen die betrokken is bij het lectoraat zien wat hem of haar inspireert in het werk van het lectoraat en de kennisbank.

De supergrote kenniskring

Woensdag 20 januari 2010 zijn wij, studenten, aanwezig geweest bij de supergrote kenniskring in Utrecht.
Een dag waarvan met recht gezegd mag worden, dat het een zeer inspirerende dag geweest is.

Wij lopen onze eindstage op een basisschool in Zwolle die zich aan het begin van dit schooljaar bij het lectoraat aangesloten heeft. Eén van onze afstudeeropdrachten is het uitvoeren van een onderzoek voor de school. De school komt met een probleemstelling en de student doet onderzoek in naam van de school. Het onderzoek waar wij ons dit schooljaar mee bezig houden heeft betrekking op meervoudige intelligentie. Ons onderzoek heeft geen directe link met het lectoraat, echter maken we binnen ons onderzoek wel gebruik van de cyclus van kennis creëren.
Tijdens de supergrote kenniskring zijn wij er achter gekomen dat er een groot verschil bestaat tussen het onderzoek dat wij uitvoeren en een onderzoek dat met behulp van het lectoraat uitgevoerd wordt. De stem van het kind is een belangrijke factor voor het lectoraat en het onderzoek dat gedaan wordt. Wij zelf voeren en mooi onderzoek uit, maar zijn helemaal voorbij gegaan aan de stem van het kind. Door deel te nemen aan de supergrote kenniskring zijn wij ons bewust geworden van de stem van het kind en het belang van de stem van het kind. Het kind is een bron van informatie waar je niet aan voorbij mag gaan!
Nog diezelfde dag realiseerden wij ons tot grote schrik, dat we zelf in de praktijk ook heel vaak voorbij gaan aan de stem van het kind. De leerkracht bedenkt een activiteit en het kind voert het uit.
Dit heeft zoveel indruk op ons gemaakt dat we ons bewust zijn geworden van de stem van het kind binnen onze eigen groep. Wanneer krijgen de kinderen de kans om hun stem te laten horen en wordt hun stem daadwerkelijk gehoord of gaat het min of meer aan ons voorbij?

We hebben de afgelopen periode geprobeerd om de stem van het kind een plek te geven binnen het onderwijs door meer met kinderen in gesprek te gaan en ook daadwerkelijk iets te doen met de geluiden en signalen die een kind aan jou als leerkracht geeft.
We zijn ons nu dagelijks bewust van de stem van het kind, een hele waarvolle bewustwording, die ons als beginnend leerkracht op een andere manier naar kinderen en het onderwijs heeft leren kijken!


Ilse van der Maarel
Maike Drobinski
Larissa van den Berg


Het Interactumlectoraat Kantelende Kennis onderzoekt collectieve processen van kennis creëren. Met deze innovatiestrategie willen we bijdragen aan de kwaliteit van zowel opleidingen als scholen. Achtergrond, inhoud en werken aan collectief leren zijn te vinden op de kennisbank van het lectoraat.

Nieuwsbrief lectoraat Interactum

Colofon

Website: www.lectoraat.nl

Lectoren

Jos Castelijns
Bob Koster
Quinta Kools

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie

Wij zijn benieuwd wat u met deze Fakkel gaat doen.
Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan: lectoraat@domstad.nl

Redactie

De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns
Bob Koster

Secretariaat

Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

Adreswijziging

Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl