De fakkel geeft licht en staat voor 'inspiratiebron'. Elke maand laat één van de mensen die betrokken is bij het lectoraat zien wat hem of haar inspireert in het werk van het lectoraat en de kennisbank.

Vitaal? Ja, graag!

Toen ik in februari 2009 bij het lectoraat kwam werken stapte ik in een wereld van voor mij onbekend lectoraats-jargon. Om een voorbeeld te geven: “ collectief leren, vitaliteit, binnen- en buitencyclus, psychologische basisbehoeften, kinderen als co-researcher, kleine-, grote- en supergrote kenniskring...”. Overdonderend, maar ik besloot me niet te laten kennen en nam me voor zo snel mogelijk in deze begrippen thuis te raken. 

Inmiddels zijn we bijna een jaar verder. De termen en begrippen van het lectoraat hebben voor mij betekenis gekregen: van theoretische noties zijn ze nu een waarneembare werkelijkheid geworden. En ik heb inmiddels mijn eigen ‘woordenboek’ met enkele praktische definities: 

Vitaliteit [zn] ~ levenskrachtig; ontwikkeling, dynamiek, positieve energie. Dit begrip is van toepassing op het hele lectoraat en is vooral voelbaar in gesprekken met collega-lectoren en in bijeenkomsten van de grote kenniskring. Een soort sprankeling, mengeling van enthousiasme en kritische blik die zorgt dat het gedachtegoed van het lectoraat ‘levend’ en dynamisch blijft en niet verzandt in starre theorie. Ik zie de vitaliteit ook in de omgang met elkaar: plezier, humor, respect. En dan hebben we het nog niet over vitaliteitsverhogende elementen als koffie, thee en pepermuntballen. 
Collectief leren [bijv nw, ww] ~in gezamenlijkheid met en van elkaar leren . Tja, dit heb ik altijd een moeilijk begrip gevonden. Totdat ik binnen dit lectoraat meemaakte dat het echt kon: samen kennis creëren. Bijvoorbeeld in de laatste bijeenkomst van de grote kenniskring toen we samen nadachten over de binnen- en buitencyclus. Het gevoel hebben dat je elkaar begrijpt en dat stukjes van de puzzel op hun plek vallen, inzicht dat zich ineens aandient. (ja, dit zijn clichés, maar het was echt zo!)
Kennis-kring [zn] ~ groep hogeschooldocenten van verschillende pabo’s die regelmatig bij elkaar komt om kennis(sen) op te doen en ervaringen uit te wisselen. [Zie ook collectief leren]. Na een paar bijeenkomsten van de kenniskring ken ik iedereen, het rijtje namen heeft een ‘gezicht’ gekregen en als ik een mail stuur heb ik een beeld van de persoon bij wie de mail terechtkomt. Het kennen van de kenniskring is voor mij een belangrijk aspect (zie psychologische basisbehoeften).
Psychologische basisbehoeften [zn] ~dat wat nodig is om ‘goed in je vel te zitten’ ook wel omschreven met behoefte aan autonomie, relatie, competentie. Wat mij betreft wordt er in dit lectoraat aan mijn basisbehoeften voldaan: leuke collega’s, interessante thematiek, stof tot nadenken, voldoende praktische inslag, continu verbeteren, goede sfeer.

En als ik nu ’s avonds thuiskom en ik zeg ”Ik heb vandaag vitaal en collectief geleerd en ben daarbij tegemoet gekomen aan mijn psychologische basisbehoeften” dan betekent het dat ik weer een zeer inspirerende dag gehad heb! Dat mijn gezin geen idee heeft waar ik het over heb geeft niet, want het toont aan dat ik inmiddels aardig thuis ben in het jargon1 en bij een nieuwe groep hoor!

Quinta Kools. lector
Lectoraat Kantelende Kennis 

1 (Jargon [zn] ~vaktermen, taalgebruik behorend bij een specifieke (beroeps)groep. Leden van de groep gebruiken dezelfde termen en begrijpen elkaar).

Het Interactumlectoraat Kantelende Kennis onderzoekt collectieve processen van kennis creëren. Met deze innovatiestrategie willen we bijdragen aan de kwaliteit van zowel opleidingen als scholen. Achtergrond, inhoud en werken aan collectief leren zijn te vinden op de kennisbank van het lectoraat.

Nieuwsbrief lectoraat Interactum

Colofon

Website: www.lectoraat.nl

Lectoren

Jos Castelijns
Bob Koster
Quinta Kools

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie

Wij zijn benieuwd wat u met deze Fakkel gaat doen.
Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan: lectoraat@domstad.nl

Redactie

De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns
Bob Koster

Secretariaat

Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

Adreswijziging

Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl