De fakkel geeft licht en staat voor 'inspiratiebron'. Elke maand laat één van de mensen die betrokken is bij het lectoraat zien wat hem of haar inspireert in het werk van het lectoraat en de kennisbank.

Met de billen bloot....

.... zo voelt dat als je als lid van een kenniskring zelf aan de slag gaat met onderzoek.

Dat komt zo: sinds dit jaar zijn wij, als docenten vanuit de pabo, gekoppeld aan een kleine kenniskring op een basisschool. In zo’n leergemeenschap op locatie stellen we, samen met de kartrekker vanuit de school, het onderzoeksprogramma van dat schooljaar op. Door dit onderzoeksprogramma samen te ontwikkelen word je dus echt eigenaar van het onderzoeksproces en dat voelt goed. Er groeit betrokkenheid en er ontstaat als vanzelf de blijvende behoefte aan gezamenlijke betekenisverlening.

Maar, constructief kritisch en onderzoekend van aard als we zijn, roept het ook de vraag op of we de goede dingen doen en of we die dingen goed doen?
Om die vraag te beantwoorden beschikken zowel scholen als studenten gelukkig over een onderzoekscyclus. Die onderzoekscyclus is een co-productie van de lectoraten Kantelende Kennis en Academische Basisschool. Die cyclus biedt houvast en zorgt dat systematisch onderzoek plaatsvindt.

Een volgende vraag is hoe ervoor te zorgen dat de derdejaars studenten en leerkrachtonderzoekers, die niet eerder bij onderzoek waren betrokken, ook op hun niveau leerervaringen op kunnen doen en hoe bewaken we van de andere kant de kwaliteit van het onderzoek? Welke interventies kun je daarvoor plegen? Zo kom je, door onder gedompeld te zijn in een groter onderzoeksprogramma van het lectoraat, met je eigen deelonderzoek vanzelf op onze onderzoeksvraag: “Welke typen interventies plegen schoolleiders en schoolcontactpersonen vanuit de hogeschool tijdens de cyclus van collectief praktijkonderzoek opdat het praktijkonderzoek door teamleden en studenten leidt tot de beoogde schoolontwikkelingsdoelen /-resultaten? ”

Ned Hermann, zou die uitkomst bieden? Is dat de man die ons helpt de juiste interventies te plegen? En wat willen we met de wijsheden van Peter Senge?

Goed, met die vragen, willen we dus opnieuw naar het onderzoeksontwerp kijken. Het voelt als een stap terug (zo worstelen onze studenten en leerkrachtonderzoekers dus ook met het formuleren van een werkbare onderzoeksopzet), maar het voelt ook als een wezenlijke stap om de verantwoording en het doel van het onderzoek met de grote kenniskring samen opnieuw onder de loep te nemen en de gezamenlijke ambitie (stap 1 van de onderzoekscyclus van het lectoraat Kantelende Kennis) beter in kaart te brengen.


Simone van Dijk & Simone de Koning
Opleidingsdocenten Hogeschool Domstad
Leden kenniskring Academische Basisschool

Het Interactumlectoraat Kantelende Kennis onderzoekt collectieve processen van kennis creëren. Met deze innovatiestrategie willen we bijdragen aan de kwaliteit van zowel opleidingen als scholen. Achtergrond, inhoud en werken aan collectief leren zijn te vinden op de kennisbank van het lectoraat.

Nieuwsbrief lectoraat Interactum

Colofon

Website: www.lectoraat.nl

Lectoren

Jos Castelijns
Bob Koster
Quinta Kools

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen.

Reactie

Wij zijn benieuwd wat u met deze Fakkel gaat doen.
Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Stuur uw bericht aan: lectoraat@domstad.nl

Redactie

De redactie bestaat uit:
Jos Castelijns
Bob Koster

Secretariaat

Bertina Zinger
lectoraat@domstad.nl
030-2927805
Postbus 2511
3500 GM Utrecht

Adreswijziging

Stuur een e-mail naar:
lectoraat@domstad.nl