Interactum Lectoraat

Wat is een lectoraat?

Sinds 2003 zijn er lectoren op hogescholen actief. Een lector is een expert in een bepaald vakgebied. Zij zetten hun kennis en ervaring in voor onderzoek en innovatie binnen het onderwijs en de beroepspraktijk. In wisselwerking met de praktijk ontwikkelt het lectoraat kennis die praktisch toepasbaar is. De lector(en) werken samen met een kenniskring bestaande uit docenten en externe experts. Studenten worden dikwijls bij deze onderzoeken betrokken, bijvoorbeeld via afstudeeropdrachten of onderzoeken die ze in het kader van het onderwijsprogramma uitvoeren.

Het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis

In basisscholen en pabo's is al geruime tijd een ambitie waarneembaar om onderwijs en opleiding op grond van een vastomlijnd aanbod te kantelen naar processen waarin de verschillende behoeften en interessen van de lerende zelf het uitgangspunt zijn. Het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis wil een bijdrage leveren aan het realiseren van deze ambitie door samen met scholen en opleidingen nieuwe toepasbare kennis te creëren over de vormgeving van deze processen van kanteling.

Het proces van kenniscreatie heeft betrekking op de volgende domeinen: het leren van basisschoolleerlingen, het organiseren van de basisschool als lerende organisatie en het leren van studenten in de lerarenopleiding. Kenmerkend hierbij is de integrale aanpak. Dat wil zeggen primaire en secundaire processen in school en opleiding zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. Het uitgangspunt is dat lerenden (leerlingen, leraren en studenten) als volwaardige gesprekspartners, medebeslissers en als mede-onderzoekers serieus worden genomen.

V.lnr.: Juliette, Herbert, Annerieke, Nico, Sabine, Helma, Ellis, Bob en Hugo.