Interactum Lectoraat

Opleidingen

Een belangrijk uitgangspunt in het onderzoek is integraliteit en daarmee de wijze waarop de opleidingen worden betrokken bij het lectoraat.

Het uitgangspunt van het lectoraat is een onderzoekscyclus die zowel op lerarenopleidingen als op basisscholen kan worden toegepast.

In de KENNISBANK zijn voorbeelden te vinden van onderzoekstrajecten - in verschillende stadia van uitvoering - op de Interactum hogescholen.