Interactum Lectoraat

Onderzoek

Het lectoraatsonderzoek op hogescholen is gericht op de beroepspraktijk. Door de praktijk te onderzoeken, kunnen nieuwe vormen van onderwijs ontwikkeld worden en leren betrokkenen hun eigen beroepspraktijk te doorgronden en te verbeteren.

Het lectoraat Kantelende Kennis gaat uit van Modus 2 onderzoek. Dat betekent dat kennis creëren daar gebeurt waar de kennis toegepast wordt. Pabo-onderzoekers opereren niet binnen de muren van de hogeschool maar zoeken de samenwerking op met basisscholen en andere partijen.

De vraagstelling van het onderzoek wordt gestuurd door meerdere partijen en de resultaten van onderzoek worden direct in de praktijk beoordeeld op wenselijkheid en haalbaarheid.

Het lectoraat Kantelende Kennis zoekt en vormt de verbinding tussen opleidingen en basisscholen. In de KENNISBANK is te lezen hoe het lectoraatsonderzoek werkt.