Interactum Lectoraat

Lectoren

 

Vlnr.: Jos Castelijns, Quinta Kools, Jeannette Geldens en Bob Koster
 
 

Jos Castelijns

Jos Castelijns is lector bij het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis sinds 1 december 2002 voor het domein "Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen".
Vanaf januari 2010 is hij als lector 'Eigentijds beoordelen in het onderwijs' verbonden aan Hogeschool 'De Kempel' in Helmond. Daarnaast is hij vanaf april 2010 senior-onderzoeker bij KPCgroep in 's-Hertogenbosch.

Jeannette Geldens

Jeannette Geldens is sinds 1 september 2010 lector bij het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis, Hier richt zij zich voornamelijk op het onderzoek naar 'Collectief kennis creëren'. Al sinds de oprichting van het lectoraat in 2002 was ze kenniskringlid, terwijl ze van 1 april 2008 t/m 31 augustus 2010 was aangesteld als associate lector.

Daarnaast is zij werkzaam op Hogeschool de Kempel te Helmond als voorzitter van het Kempelonderzoekscentrum en als kerndocent bij de Master Leren en Innoveren.
In 2007 promoveerde ze aan de Radbouduniversiteit tot doctor op een onderzoek naar kwaliteitskenmerken van werkplekleeromgevingen voor het leren onderwijzen.

Bob Koster

Bob Koster is lector bij het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis sinds 1 december 2002 voor het domein "Competentiegericht en vraaggestuurd opleiden."
Daarnaast is hij parttime als lerarenopleider en trainer werkzaam bij IVLOS, Instituut voor Lerarenopleiding Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden te Utrecht. Expertisegebieden: lerarenopleiders ontwikkelen tot professionals, reflectievaardigheden bij opleiders en studenten, betekenisvol leren door studenten en advisering op het gebied van curriculumontwikkeling.

Quinta Kools

Quinta Kools is lector bij het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis sinds 1 februari 2009. Daarnaast is zij vanaf april 2010 benoemd als lector 'Professionalisering van de beroepsgroep leraren en lerarenopleiders' bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. In beide banen richt ze zich op het (leren) doen van praktijkonderzoek door (aanstaande) leraren.
Quinta heeft zelf ruime onderzoekservaring, in zowel (grootschalig) kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Ze promoveerde bij de Wageningen Universiteit op onderzoek naar de studiekeuze van leerlingen in het middelbaar agrarisch onderwijs. Daarna werkte ze ruim acht jaar als beleidsonderzoeker bij IVA beleidsonderzoek en advies, waar ze onderzoek uitvoerde voor bijvoorbeeld het ministerie van OCW, de Onderwijsraad en Kennisnet.
Expertisegebieden: begeleiden van docenten bij het doen van praktijkonderzoek en evaluatieonderzoek.

Marjan Vermeulen

Marjan Vermeulen was lector bij het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis van 1 mei 2003 t/m 31 januari 2009 voor het domein "De school als professionele arbeidsorganisatie."