Interactum Lectoraat

Kantelende Kennis

Op de volgende pagina's vindt u allereerst een algemene uitleg van een lectoraat en iets meer over het Lectoraat Kantelende Kennis.

Daarna volgt de beschrijving van de domeinen waarop het Interactum Lectoraat Kantelende Kennis zich met het onderzoek richt.

Vervolgens worden de lectoren aan u voorgesteld en wordt er kort uitgelegd wat de verschillende kenniskringen doen en wie daar onderdeel van uitmaken.

Ook vindt u informatie over de Edatieve Federatie Interactum, de opdrachtgever van dit lectoraat.

Binnen deze pagina's vindt u behalve informatie ook diverse links naar websites waar u mogelijk meer informatie kunt vinden over bepaalde organisaties.