Interactum Lectoraat

Veel gestelde vragen

Kennis creëren

  • Wat moet het onderzoek opleveren?
  • Er komt momenteel veel op opleiders af. Wat hebben zij aan het onderzoek?
  • Op verschillende plaatsen schrijven jullie in Kantelende Kennis over 'verleiden' tot kennis creëren. Verleiden heeft voor mij iets ongelijkwaardigs. Als de relatie gelijkwaardig is hoeft er niet verleid te worden.
Overzicht