Interactum Lectoraat

Veel gestelde vragen

Domeinen

  • Welke domeinen zijn er binnen het lectoraat?
  • Jullie werken drie domeinen uit: het leren van leerlingen, dat van leraren (organiseren in de basisschool) en dat van studenten. Waarom schrijven jullie niet over het leren van pabo-docenten? Dat is toch ook van belang als het gaat om integrale ontwikkeling?
  • Om tot kenniscreatie te kunnen komen moet er voldoende variëteit in perspectieven bij studenten bestaan. Is die er?
  • De leerkrachtenvaardigheden blijken heel belangrijk maar wat doe je als de mentor op school deze vaardigheden niet heeft?
Overzicht