Interactum Lectoraat

Basisscholen

Kantelende Kennis op De Ranonkel, Someren
Gedurende de periode 2003-2007 was de Ranonkel partnerschool van Pedagogische Hogeschool De Kempel in het kader van de uitvoering van het projectplan "Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen". Centraal op De Ranonkel stond de vraag wat de (leer)behoeften van kinderen zijn en op welke wijze we in staat zijn als leer- en vormingsinstituut adequaat tegemoet te komen aan de (leer)behoeften van kinderen.

Lees verder over de opzet van het project
"Drie jaar kantelen, wat levert het op?" Interview met Maarten Jacobs, directeur van De Ranonkel.

Kantelende Kennis op de Paulusschool, Amsterdam
Deelname aan het project 'Integraal vernieuwing van scholen en opleidingen' Paulusschool en lerarenopleiding IPABO(Februari 2005)

In het project staat vernieuwing van het onderwijs zowel binnen de basisscholen als binnen de lerarenopleiding centraal. We hanteren twee uitgangspunten.
Ten eerste gaan we ervan uit dat schoolontwikkeling een gezamenlijk proces is, waarin zowel leerkrachten als leerlingen een rol spelen. Samen veranderen zij de school. Samen voelen zij er zich verantwoordelijk voor. Leraren en leerlingen denken na over wat de school voor hun eigen ontwikkeling betekent. Samen bepalen zij hoe de ontwikkelingsweg van de school eruit zou moeten zien. Samen beslissen ze over veranderingen en acties en voeren die uit. Schoolontwikkeling is een proces dat steeds maar doorgaat.
Lees verder ...