Interactum Lectoraat

Het Lectoraat Kantelende Kennis is een gezamenlijk lectoraat van vier zelfstandige pabo’s ( Hogeschool Ipabo, Hogeschool De Kempel, Katholieke Pabo Zwolle en Marnix Academie) die verenigd zijn in de Educatieve Federatie Interactum. 

Met ‘kantelende kennis’ bedoelen we dat kennis (ontstaan uit praktijkonderzoek door leraren, studenten, leerkrachten, opleiders) bestaande inzichten kan doen kantelen (je gaat op een andere manier kijken naar de situatie op school of opleiding). De nieuwe gekantelde inzichten zijn op hun beurt een basis voor onderwijsontwikkeling op scholen en pabo’s. 

Het lectoraat heeft twee doelen:
-  het versterken van de vier pabo’s op het gebied van praktijkonderzoek (professionalisering van opleiders, versterken curriculum);
-  het ontwikkelen van bruikbare instrumenten en praktische kennis over collectief en onderzoekend leren via het eigen lectoraatsonderzoek t.b.v. pabo’s en basisscholen. 

Op deze website is meer te lezen over het lectoraatsonderzoek en de organisatie van het lectoraat. 

De KENNISBANK geeft allerlei praktijkvoorbeelden van de door het lectoraat ontwikkelde onderzoeksmethodiek. Wie aan de slag wil met deze methodiek vindt hier meer informatie en praktische tips over de werkwijze.

Het lectoraat Kantelende kennis is geëindigd per juni 2011. In het najaar 2011 zal een laatste publicatie verschijnen met als titel ‘Handreikingen voor samen leren’.

Verder verwijzen wij naar het boek:

Castelijns, J., B. Koster en M. Vermeulen (2009). Vitaliteit in processen van collectief leren. Samen kennis creëren in basisscholen en lerarenopleidingen. Garant, Antwerpen- Apeldoorn. ISBN 978-90-441-2433-0’